יגור נגד רכבת העמק - בפנייה לבגץ החריף קיבוץ יגור את מאבקו נגד תוואי רכבת העמק המתוכנן להתמקם כ-50 מטר מבתי הקיבוץ

יגור נגד רכבת העמק

יעקב לזר


לכתבה ב-ynet

בפנייה לבגץ החריף קיבוץ יגור את מאבקו נגד תוואי

רכבת העמק המתוכנן להתמקם כ-50 מטר מבתי הקיבוץ

 

קיבוץ יגור עתר לבגץ בדרישה לבטל את תוואי רכבת העמק המתוכנן לעבור בסמוך לקיבוץ. בעתירה שהוגשה בשבוע שעבר, נגד הממשלה, הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (הות"ל), ורכבת ישראל, טוען הקיבוץ כי החלטת הממשלה לאשר את התוואי העובד 50 מטר מבתי הקיבוץ, פוגעת באופן קשה בו ובתושביו, וכי מאבקו נגד התוואי הוא מאבק על המשך קיומו, עתידו, ואיכות חיי חבריו. עו"ד ענת בירן וורד מאירוביץ סייג המייצגות את יגור (ממשרד עו"ד יגנס, טויסטר, בירן ושות), מבקשות מביה"מ להוציא צו ביניים האוסר לקדם את התוכנית בכל דרך שהיא.

 

 התכנון המוצע של המסילה, פוגע לטענת הקיבוץ באפשרות להרחבתה של שכונת המגורים באזור שמהווה עתודות הקרקע היחידות שלו. הפגיעה באיכות החיים ובביטחונם האישי של החברים תתבטא בכך שמפלסי הרעש בקיבוץ יעלו באופן משמעותי, והם ייחשפו למפגעי רעידות ולסיכונים בטיחותיים, הנובעים מהובלת חומרים מסוכנים "מרחק נגיעה" מבתיהם, זאת מעבר לחסימה הנופית שתיגרם להם.

 

 הקיבוץ טוען, כי ההחלטות בנוגע לתוכנית בכלל, ולקטע הרלוונטי לקיבוץ יגור בפרט, התקבלו בחוסר סמכות, ללא בחינת כל השיקולים הרלבנטיים ובחוסר סבירות קיצוני, נוכח פגיעתה הקשה בתושבי המקום. "הוועדה, שאמורה להיות גוף אובייקטיבי ומקצועי, הלכה שבי אחר טיעוני הרכבת, ולא בדקה בעצמה את חשיבותה של מסילת העמק בכלל, והחלופות הרלוונטיות לקיבוץ יגור- בפרט. למעשה, סופו של תהליך שמיעת ההשגות היה ידוע מראש - הות"ל הייתה מאשרת את התוכנית כמעט בכל מחיר, ולראיה - דחייתן הכמעט גורפת של עשרות ההשגות שהוגשו. לא ייתכן, כי במדינה שחרתה על דגלה את עקרון המידתיות, וההגנה על זכויות האזרח והפרט, תתאפשרנה פגיעות כה חמורות בתושבים בשם הטענה כי מדובר ב'צורך לאומי'. ככל שמדובר ברכבת העמק, ובקטע הרלוונטי לקיבוץ יגור, 'צורך לאומי' זה לא רק שלא הוכח אלא אפילו היה מוכח - אין הוא מוחלט, ויש לאזן את נחיצותו מול נזקיו". כן נטען, כי הות"ל לא דנה בחלופות אחרות שהוצעו ע"י הקיבוץ והמועצה האזורית זבולון, ובראשן הסטת תוואי המסילה לעברו הצפוני של כביש 75.

 

 בעתירה נאמר, כי התוכנית הוכרזה כפרויקט בעל חשיבות לאומית "מבלי שהונחו בפני ראש הממשלה והשרים נתונים רלבנטיים (אם בכלל הוצגו נתונים) לשם קבלת החלטה וקיים ספק בדבר הצורך ברכבת ובכדאיותה הכלכלית". הפרסומים בתקשורת לפיהם ירדן אינה מעוניינת להקים מחדש את קו הרכבת ההיסטורי בין חיפה לאירביד, והיעדר בדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט, "עשויים להצביע על כך שלא מדובר בתוואי בעל חשיבות לאומית". בגץ מתבקש לבטל את התוכנית ולחלופין להשיב את התוכנית לדיון בות"ל, תוך מתן זכות טיעון לקיבוץ.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים