מגיע, לא מגיע - עימות במשאבי שדה עם יוסף בבאי על גובה פיצויי עזיבה

מגיע, לא מגיע

אריק בשן


כמה מגיע לעוזב קיבוץ עם 40 שנות ותק * במשאבי-שדה מתעמתים

 

אחרי יותר מארבעים שנה בקיבוץ, כולל שנתיים בחופש מיוחד - החליט יוסף בבאי, בינואר 2005, לעזוב את קיבוץ משאבי-שדה, לא לפני שעשה את החשבון הכלכלי: כ-300 אלף ש"ח מגיעים לו, לדעתו, כדמי עזיבה - חישוב מורכב, הכולל את מכפלת 43 שנותיו בקיבוץ בסכום הבסיסי המעודכן של התנועה (2,781 ש"ח), בתוספת ותק של 150% ועוד תוספת של שליש לאור ההסדר הקיים בכללים, המאפשר תוספת נוספת לחבר שגילו עולה על שלושים ושאינו חי חיי משפחה עם בן זוג בקיבוץ. בבאי דורש, כמובן, את תשלומי הקצבה הפנסיונית המגיעה לעוזב קיבוץ (2.3% במכפלת הסכום הבסיסי במספר שנות הוותק הפנסיוני), ואם לא די בכך, הוא דורש גם את כל ההפרשות שצמחו מעבודתו בחוץ, במשך שמונה שנים, במכון למורשת בן-גוריון, ואת יתרת ימי החופשה שנצברו על שמו, כ-300 ימים. סך הכול: כ-530 אלף ש"ח.

 

את התביעה הכספית הגיש לאחרונה בבאי לרשות השיפוט הארצית של ההסתדרות, באמצעות עו"ד גלעד ברמן, לאחר שלטענתו נדחו חלק מבקשותיו על-ידי הקיבוץ. עוד עולה מכתב התביעה, שבמהלך עבודתו במדרשה נפתחה על שמו של בבאי קרן השתלמות. לדבריו, התנה הקיבוץ את בקשתו לשנתיים חופש בהפקדת כספי קרן ההשתלמות שקיבל בקופת הקיבוץ. אי לכך, טען, נאלץ "להיפרד" מסכום של כ-90 אלף ש"ח, כדי לקבל אור-ירוק לשנות החופש. יחד עם זאת יש בידיו, כך הוא טוען, התחייבות מטעם הקיבוץ לנהוג בכספי קרן ההשתלמות שלו כפי שהוא נוהג עם כל עובדי החוץ האחרים בקיבוץ; אלא שלמרות התחייבות זו, לדבריו, מתכוון הקיבוץ לטעון שכספי הקרן הזו הם שלו. וכך, בשעה שלאורך השנים, בפועל, לא דרש הקיבוץ מכל עובדי החוץ את קרנות ההשתלמות שלהם - אליו, לבבאי, הוא מסרב להשיב את כספי הקרן הזאת.

 

מבא כוח הקיבוץ, עו"ד אלון וילנר ("חגי שבתאי, שפירא"), נמסר כי עדיין לא הושלמה הכנתו של כתב ההגנה. לכשתסתיים, ניתן יהיה לראות את תגובת הקיבוץ לטענות השונות העולות בתביעת בבאי.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים