תנו את הקרן

אריק בשן


קיבוץ מסדה

בעקבות פניית חבר מסדה, החליט בית המשפט (במעמד צד אחד): קרנות ההשתלמות של החברים שייכות לקיבוץ * פרק חובה לחובבי השינוי (ולמתנגדיו)

 

פסיקתה, בשבוע שעבר, של רשמת בית משפט השלום בטבריה, נסרין בשארה, בהליך שמנהל יגאל חן נגד קיבוצו, מסדה - היא חד-משמעית: חן, כפנסיונר עובד, זכאי לקבל ממסדה השלמה של רשת ביטחון. הקיבוץ ישלם לתובע את כל ההפרשים המצטברים בגין רשת הביטחון מאז חודש מארס 2003. וקביעה נוספת, שהיא המשמעותית ביותר - על-פי בקשת חן, מחויבים כל החברים העובדים בחוץ למסור לקיבוץ את כספי קרן ההשתלמות.

 

הפסיקה בעניין קרן ההשתלמות ככל הנראה עדיין איננה חלוטה. היא התקבלה בנסיבות מוזרות משהו, במעמד צד אחד, כאשר מסדה, מסיבות שיובהרו בהמשך, פשוט לא הגיב לתביעה ולהזמנה לדין, לא הגיש כתב הגנה, ולרשמת בית המשפט לא נותרה ברירה אלא לקבל את הטענות ולהגיע לכלל החלטה.

 

עבור יגאל חן (70) אין זו ההתמודדות המשפטית הראשונה עם קיבוצו. בשנים האחרונות מנהל חן קרב מאסף, מוזר לכאורה, נגד קיבוצו מסדה, שכמעט הכול מופרט בו (כולל המשכורות). לטענתו, קרן ההשתלמות שייכת לקיבוץ ויש לעמוד על כך. אם לא ניתן בפועל לגבות אותה, הרי צריך להתחשבן עם מחזיקיה לעת שיוך דירות או אם וכאשר יעזבו את הקיבוץ. את ההשראה למאבקו, סיפר חן בזמנו, שאב מפרסום ב"הקיבוץ" לפני כמה שנים, בו אישר בית המשפט לקיבוץ חולתה לקזז את סכומי קרן ההשתלמות מפיצויי העזיבה של בני זוג שעזבו את הקיבוץ, לאחר שנים בהם היו "עובדי חוץ" וטענו כי קרן ההשתלמות שייכת להם. לדברי חן, שהיום הוא "ותיק" הנושא בתואר "הבן הראשון של מסדה" (לאחר עלייתה על הקרקע), נכשלו כל נסיונותיו להעביר את נושא קרן ההשתלמות לדיון ולטיפול מסודר במוסדות הקיבוציים. לא שאין חברים המצדיקים את מאבקו, אבל הנהלת הקיבוץ, כך טען, מסרבת להיכנס לתחום הזה. לאחר שבדק כמה החלטות שהותקנו בקיבוצים שונים; וכשבידיו גם חוות דעת משפטית שאכן קרן ההשתלמות שייכת לקיבוץ - פנה לבית המשפט, שפסק כאמור מה שפסק, ללא התגוננות הקיבוץ.

 

הנהלת מסדה איננה מתייחסת לתוכן פסק הדין, פשוט משום שהוא טרם הגיע לידיה. באשר לנסיבות המקרה נמסר מהנהלת הקיבוץ: "בעקבות הגשת תביעתו של יגאל חן, פעל קיבוץ מסדה לשם בירור הטענות המפורטות בכתב התביעה, על מנת להביא לבירור מלא של המצוקה לה טוען יגאל חן. עקב טעות בתום-לב, לא הוגש כתב הגנה במועד. שמועות בדבר פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה ובמעמד צד אחד הגיעו למסדה, והוגשה בקשה לביטול פסק הדין".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים