המעילה הבאה בפתח

המעילה הבאה בפתח

אריק בשן

 


נמשכת מגמת העלייה במספר אירועי ההונאות והמעילות בישראל בכלל, ובאגודות שיתופיות וקיבוצים בפרט * ראו הוזהרתם

 

מהדו"ח החצי שנתי של המשרד לביקורת חקירתית, "בר לב ושות'", עולה כי חלה עלייה משמעותית במספר אירועי ההונאות והמעילות במדינת ישראל בכלל, ובאגודות שיתופיות וקיבוצים בפרט. הדו"ח, המציג אירועים שטופלו באמצעות המשרד במחצית השנה האחרונה, מבהיר כי מגמת העלייה נמשכת לאורך השנים האחרונות. סך הנזק הכספי שנגרם בגין ההונאות והמעילות שבדק המשרד בששת החודשים הראשונים של 2006 מגיע לכ-79 מיליון דולר, ומניתוח הגופים הכלולים בו עולה כי % 16 מהמקרים (לא בהכרח מהסכום) מקורם באגודות שיתופיות ובקיבוצים. סך "ההשתתפות העבריינית" של הקטגוריה הזו במחצית הראשונה של 2005 לא עלה על % 6, ולאורך שנת 2005 אירעו בקרבה רק % 8 מהמקרים - כך שהעלייה במחצית הראשונה של 2006 היא דרמטית בכל קנה מידה.

 

לדברי רו"ח יניב בוכניק, שותף בכיר במשרד ואחד ממנתחי הדו"ח, מצביעים הנתונים על המשך מגמה שהחלה, לדעתו, כתוצאה מהליכי ההפרטה וההשתנות הארגונית בתנועה הקיבוצית. לדבריו, לא מדובר בהכרח בגידול ממשי בעבריינות של אנשים במגזר, אלא בפתיחות ובשיעור הפניות לגורמים חיצוניים כתוצאה מההתנהלות השונה של המערכת. "אנחנו שומעים על יותר ויותר מקרים בהם חברי קיבוץ נחשדים ומואשמים בשליחת יד לקופה המשותפת", אומר רו"ח בוכניק.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים