אתר ייצור חדש לברעם

 


קיבוץ ברעם

קיבוץ ברעם הניח אבן פינה לאתר ייצור חדש של המפעל "אלכם מדיקל" שיוקם באזור התעשייה דלתון. האתר יוקם בתוך 14 חודשים, בעלות של ארבעה מיליון דולר, בסיוע של מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת. הוא ישתרע על שטח של 4,800 מ"ר ולאחר כניסתו לתפוקה מלאה יועסקו בו 50 עובדים מהאזור.

 

מפעל "אלכם מדיקל" עוסק בייצור רכיבים פלסטיים לשימוש חד פעמי בבתי חולים. היקף הייצור של המפעל הוא 27 מיליון דולר בשנה, מתוכם 95% ליצוא לאירופה, ארצות הברית והמזרח הרחוק.

 

בעקבות הביקוש למוצרים קיבל הקיבוץ החלטה על הרחבת המפעל והוחלט להקים את אתר הייצור החדש לא במפעל עצמו, אלא בדלתון.

 

מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, עמוס רבין, ציין ש"אלכם מדיקל" הוא דוגמה לתרומתה של התעשייה הקיבוצית למשק הלאומי: הוא ממוקם בפריפריה, מוטה יצוא בצורה מובהקת, מספק עבודה ליישובי הסביבה ומבוסס על ידע והון אנושי.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים