אפליה שלא תעמוד במבחן משפטי

אפליה שלא תעמוד במבחן משפטי

יעקב לזר


עמותת "כאן ביתי" פנתה לשר שטרית וליועץ מזוז בבקשה לבטל את הסעיף המפלה את מי שהתקבלו לחברות בקיבוצים לאחר 2.9.2003, הכלול בדו"ח הבר

 

הוועד הציבורי "כאן ביתי", המייצג עשרות קיבוצים במאבק לקבלת זכויות בחלקת המגורים, פנה לשר מאיר שטרית וליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, בבקשה לשנות את הסעיף בדו"ח ועדת קובי הבר, לפיו כל חברי הקיבוצים שהתקבלו לחברות לאחר 2 בספטמבר 2003 לא ייכללו בתהליך שיוך הדירות ויופנו למסלול אחר לצורך השיוך.

 

התאריך הקובע של 2.9.2003 נקבע מאחר וזה היה המועד שהופיע בהחלטה המקורית 979 של מועצת מקרקעי ישראל, שעל בסיסה גיבשה הוועדה את מסקנותיה. לטענת "כאן ביתי" התאריך הקובע בלתי סביר, ולא ייתכן להחיל את הכללים באופן רטרואקטיבי ולפגוע בכך בעשרות ומאות חברים שהתקבלו בשנים האחרונות לחברות בקיבוצים. לטענת הוועד הציבורי מדובר באפליה שלא תעמוד במבחן משפטי ולכן מוטב שהמינהל יקדים ויתקן אותה.

 

בפנייה של "כאן ביתי", שנשלחה באמצעות עורכי הדין צפריר בן אור ומירב נחום ממשרד עו"ד איתן לירז ושו"ת, תובעים אנשי "כאן ביתי" למחוק מהצעת ההחלטה את הדרישה ששיוך הדירות יחול רק על חברים ש"מקיימים את חובותיהם וזכויותיהם לקיבוץ", משום שזוהי התערבות בוטה בנושאים הפנימיים של הקיבוץ. חבר קיבוץ הוא חבר לכל דבר, אלא אם כן הוחלט להרחיקו, והניסיון להגדיר קבוצה של חברים כסוג ב' על פי קריטריונים לא ברורים הוא מקומם, אינו ישים והמינהל כלל איננו מוסמך לעסוק בעניין זה.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים