דין פיטורים - חיים פרנק, לשעבר ממזרע, מנהל לשעבר ב"מדגרת העמק" שבבעלות שריד, דרש מבית הדין לעבודה ביטול פיטוריו או פיצוי וקיבל 83 אלף ש"ח

דין פיטורים

אריק בשן


חבר לשעבר במזרע, מנהל "מדגרת העמק" (בבעלות שריד), דרש מבית הדין לעבודה לבטל את פיטוריו או לפצותו * והשורה התחתונה: 83 אלף ש"ח

 

חיים פרנק, 61, בעבר חבר מזרע (עד 1995), שימש כמנהל "מדגרת העמק" משנת 1985, עת החליף בתפקיד את איתן ברושי. ב-1995 נחתם עמו חוזה העסקה ראשון, ובתחילת שנת 2005 הסכם העסקה נוסף - אבל העניינים לא הסתדרו, ובמארס, השנה, החליט מרכז המשק של שריד, הבעלים הנוכחי של המדגרה, לפטרו. פרנק עתר לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בטענה כי יש לבטל את הפיטורים ולהשיבו לעבודה לאלתר; או, לחלופין, לפצותו ב-850 אלף ש"ח, סכום הכולל את שווי משכורותיו עד לגמלאות (66 חודשי עבודה) ופיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה לו בגין הפיטורים. בשבוע שעבר פסקה השופטת אורית יעקבס כי יש לדחות את טענותיו של פרנק כאילו הפיטורים היו שרירותיים: לא הייתה כל התחייבות להעסיקו עד גיל הפנסיה ולא היה פסול בפיטורים עצמם. יחד עם זאת, קובע בית הדין, בגין אופן ביצוע לא-נאות של הפיטורים, על המעביד לפצותו (ב-60 אלף ש"ח), כמו גם בגין אי-הודעה מוקדמת ראויה (23 אלף ש"ח), ומחייב את הבעלים גם בהוצאות המשפט (800 ש"ח) ושכר טרחה (2500 ש"ח).

 

במסכת טענות התובע, כפי שהוצגה על-ידי בא כוחו עו"ד עובד כהן, טען פרנק כי בהסכם המחודש, שנחתם עמו בינואר 2005, התחייב הבעלים להעסיקו עד לגיל הפנסיה, ועל כן פיטוריו המוקדמים מהווים הפרת חוזה. לטענתו, לא הייתה כל סיבה לפטרו, הליך הפיטורים היה שלא כדין, ובכלל זה לא נערך שימוע כנדרש. המדגרה ובעליה, קיבוץ שריד, שיוצגו על-ידי עורכות הדין נעמי אשחר ועינת פינטו ("שלמה כהן ושות'"), טענו כי לא חלה עליהם כל חובה להעסיקו עד לפרישה, וכי מאחר שהתובע היה חבר קיבוץ עד שנת 1995 אין לאכוף עליהם יחסי עובד-מעביד עמו אלא משנה זו ואילך, ועל בסיס זה שולמו פיצויי הפיטורין בתום העסקתו.

 

בית הדין התרשם מאמינותו של פרנק ומדבריו כי המדגרה שעמד בראשה נחשבה לאחת הטובות בתחומה בישראל; אבל בה בעת התרשם מאמינותו ומיושרתו של אריאל מור, מרכז המשק של שריד, בעלי המדגרה, שהעיד בפניו כי פרנק לא תפקד בצורה ניהולית משביעת רצון, ומשום כך התחייב הליך הפיטורים. בית הדין קובע כי מור ערך בדיקות עם גורמים מקצועיים שונים בטרם גיבש את עמדתו בנושא. "התנהלות הנתבעים לא הצביעה על התנהלות של מי שאצה לו הדרך", נכתב בפסק הדין, שגם מסייג: "ייתכן שנפלו בהליך 'השימוע' (המתחייב בפיטורין) פגמים, אבל אין בהם כדי לבטל את הליך הפיטורים".

 

בית הדין, כעמדת הנתבעים, סבור שאין מקום להורות על אכיפת קיומם של יחסי עובד-מעביד על הצדדים בהקשר זה, משום שלא מדובר על פיטורי עובד בניגוד להסכמי העבודה שלו. יחד עם זאת, כאמור, הוא סבור שיש לקחת בחשבון את אופן ביצוע הליך הפיטורים וכן את גילו של התובע - ובאלה, ללא ספק, "נגרם לו (לפרנק) נזק בגין גדיעת מקור פרנסתו". חריגים אלו, כמו גם העובדה שבמסגרת ההסכם החדש מ-2005 התחייבו הבעלים לתקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר ולא עמדו בה, קובע בית הדין, מצדיקים פיצוי כלשהו למפוטר, המקבל כעשירית (83 אלף ש"ח) מסך הסכום שתבע בעתירתו המקורית.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים