חברי הקיבוץ: המפונים בחוץ

קרני עם-עד


קיבוץ פלמחים

מפוני אלי-סיני לא יבנו את ביתם בפלמחים * "מסמך עקרונות" לקליטתם לא קיבל את "הרוב הדרוש" מחברי הקיבוץ * ויש שפע של תגובות, כולל ביקורת מראש מינהלת ההתנתקות, ופרגון מיועץ שר הביטחון

 

יותר מעשרה חודשים מתגוררים מפוני היישוב אלי-סיני באוהלים ובמבנים מאולתרים בצומת יד-מרדכי. בניגוד למתיישבים אחרים מגוש קטיף, שניאותו לעבור לקראווילות או אל בתי מלון עד שיימצא עבורם יישוב קבע בו יבנו את בתיהם - התעקשו תושבי אלי-סיני לעבור כקהילה אל קיבוץ פלמחים, שנוף הים הנשקף ממנו הזכיר להם את היישוב אותו נאלצו לעזוב. כל אותם חודשים התקיימו מגעים בין מינהלת ההתנתקות לבין מזכירות הקיבוץ וועד מפוני אלי-סיני, במהלכם נערכו ביקורים הדדיים ונוסחו הסכמים שיאפשרו את האיחוד בין שתי הקהילות. בסוף השבוע התקיימה בפלמחים הצבעה על מסמך עקרונות, שנתן ביטוי להיבטים הכלכליים, החברתיים והארגוניים של קליטת חמישים משפחות מאלי-סיני בקיבוץ. על-פי המסמך אמורים היו המפונים להתקבל כחברים לכל דבר ועניין בקיבוץ (ללא תקופת מועמדות), ולהקים את בתיהם על מגרשים שהוקצו לקיבוץ על-ידי המינהל. אלא שלאחר ספירת הקולות התברר כי לא הושג רוב של שני שלישים כנדרש בפלמחים לגבי "החלטות משמעותיות". 115 חברים תמכו בהצעה, 99 התנגדו לה.

 

כמעט כל המעורבים במו"מ מעריכים שתוצאות ההצבעה חיסלו, למעשה, את הסיכוי למעבר תושבי אלי-סיני לפלמחים, וכי מעתה ואילך יוקדשו המאמצים לחיפוש מקום קבע חלופי למפונים. אבל יש גם כאלה שלא הרימו ידיים (פרטים - בהמשך).

 

איה פונטיין, מנהלת קהילת פלמחים, מעריכה שהרוב הדרוש לא הושג בעיקר בגלל חששות החברים שהשטחים שהיו מיועדים למצטרפים מאלי-סיני, יבואו על חשבון השטחים שיועדו לקליטת בני הקיבוץ. "אני מאמינה שהיו גם מניעים אחרים בשוליים, משום שחברים חוששים לקבל חברים חדשים לקהילה שבעצמה אינה יציבה דיה בגלל השינוי שעברה, אבל השיקול העיקרי להתנגדות היה זה של הנחלות", אומרת פונטיין. "הממשלה, באמצעות המינהל, הקצתה לקיבוץ חלקות לבנייה, שחלקן נועדו לבנים חוזרים. קבלתם של אנשי אלי-סיני לקיבוץ הייתה באה על חשבון הבנים, ועם זה לא יכלו החברים להשלים. פנינו לממשלה וביקשנו הקצאה נוספת, והיא אישרה רק מספר קטן של מגרשים בנוסף לאלה הקיימים, בין השאר בגלל חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה".

 

ש: אז מה קורה עכשיו, לאחר שלא הושג הרוב הדרוש?

איה פונטיין: "אנחנו בהמתנה, ואם הממשלה והגורמים מטעמה ישפרו את ההצעה נוכל לשקול מחדש אפשרות להצבעה חוזרת. אנחנו משאירים פתח של סיכוי, אבל לא בתנאים המגבילים האלה. לא סגרנו דלת, אלא עצרנו את המשך המגעים".

 

ש: נוצרו בקיבוץ "מחנות" של מצדדים מול מתנגדים למהלך הקליטה?

"ממש לא. אנשים מכבדים האחד את החלטת השני, ורובם מצטערים שהעניין לא יכול היה לצאת אל הפועל. גם מי שלא הצביע בעד היה תומך בהצעה טובה יותר. בכל מקרה, לא נרשה שהצטרפות לקיבוץ תבוא על חשבון הבנים".

 

שריתה מעוז, נציגת ועד מפוני אלי-סיני, כואבת על ההחלטה: "צר לנו על ההחלטה של חברי פלמחים. אף פעם לא חשבנו שיהיה קל לשקם את החברים שלנו כמו שהיה קל להרוס, אבל רצינו את האופציה של פלמחים, ועכשיו ניאלץ להמשיך ולחפש מקום אחר להתיישב בו. סברנו קודם, ואנחנו סבורים גם היום, שלא נעשה דבר שיבוא על חשבון הקיבוץ. פנינו ליועץ המשפטי כדי שיבחן שיפור ההצעה שקיבל הקיבוץ. הושגה פשרה, אבל מעבר לה כבר לא נוכל להשיג דבר. המדינה לא הייתה הוגנת בעסקה הזו, ואנחנו עדיין בטוחים שהיינו יכולים להיקלט היטב בקיבוץ וזה היה יכול להיות סיפור הצלחה לשני הצדדים".

 

יונתן בשיא, ראש מנהלת ההתנתקות היוצא, מגונן על המדינה ומבקר את החלטת הקיבוץ: "המדינה לא יכלה לתת יותר משנתנה, וההצעה של היועץ המשפטי הייתה יותר מסבירה בגבולות שהתווינו לעצמנו. אנשי פלמחים קיבלו החלטה אגואיסטית והפסידו הזדמנות חד-פעמית לתת לקיבוץ סיכוי טוב לעתיד. אני מעריך שההחלטה לא נבעה בעיקרה משיקולי בנים ומגרשים, יש לי הערכות שונות לגבי הסיבה, אבל רצונו של קיבוץ - כבודו. נצטרך לחפש פתרון אחר".

 

יענקל'ה בכר, יועץ שר הביטחון לעניני התיישבות, מביע עמדה שונה בתכלית מזו של בשיא. "הבאתי את הנושא בפני שר הביטחון", אומר בכר, "הוא מוטרד מאוד ממה שקרה וביקש להופיע בפני חברי פלמחים. מזכיר התנועה, ולוולה, מעורב בעניין ומוביל את הטיפול בנושא. דעתי היא שלא ייתכן שפתרון של קהילה א', אלי-סיני במקרה זה, יבוא על חשבון קהילה ב', פלמחים במקרה זה, וצריך היה להכניס שיפור משמעותי בהצעה, כמו שקרה באיחוד שבין חומש ליד-חנה. לא ייתכן שסוגיית בני פלמחים תעמוד מול אנשי אלי-סיני. אני מצדיע ל-115 חברי פלמחים שתמכו בקליטת המפונים למרות שהייתה עלולה לפגוע בקליטת הבנים. נכון לעכשיו, חברי הקיבוץ שמו רמזור אדום בפני המדינה, והחשש הוא שעוד קיבוצים שיקבלו פנייה מעליבה כזו יעשו כך. אני עדיין מאמין שצריך ואפשר לשפר את ההצעה, וברוח זו נמשיך לעבוד".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים