בפלמחים אמרו לא לנקלטי אלי סיני

נחמן גלבוע


קיבוץ פלמחים

חברי קיבוץ פלמחים החליטו בהצבעה בקלפי שהתקיימה בשבוע שעבר, שלא לאשר את מסמך העקרונות בנושא קבלתם של מפוני אלי סיני למגורים וחברות בקיבוץ. במסמך העקרונות פורטו תנאי ההסכם שהמדינה שותפה לו, ובהם ההטבות הכספיות שיינתנו לקיבוץ תמורת הקרקע שתוקצה למפונים וזירוז התב"ע (תוכנית בניין ערים) שתאפשר שיוך דירות לחברי הקיבוץ. למרות זאת תמכו באישור המסמך רק 115 חברים מול 100 מתנגדים, ולא הושג הרוב המיוחס שנדרש להעביר החלטה מהותית כזאת.

 

להערכת יו"ר הנהלת הקיבוץ, איה פונטיין מפלמחים, מה שהכריע את הכף, הייתה העובדה שמשמעות הקבלה של מפוני אלי סיני לפלמחים, היא שלא יישארו לקיבוץ מספיק מגרשים לקליטת בניו. "המדינה לא הסכימה להקצות לנו מגרשים לקליטה, ולהחריג את אלי סיני מסך המגרשים שלנו", היא אומרת, "ולזה האנשים לא הסכימו. הרשויות הסכימו לתת לנו 16 מגרשים כתוספת, כשאנחנו בעצם צריכים הרבה יותר. אי אפשר היה להתמודד מול רצון החברים לקלוט את הבנים".

 

לדברי פונטיין, למרות ההחלטה בקלפי לא נסגרה הדלת בפני קליטת אנשי אלי סיני, והכדור חוזר עתה למנהלת סל"ע ולרשויות המדינה. להערכתה הנושא יוכל לעבור בקיבוץ, אם יימצא פתרון של המדינה לקליטת הבנים.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים