אפליה קרקעית - הקיבוצים יוצאים נגד ממ"י המפלה קיבוצים לעומת מושבים בקו העימות בצפון

אפליה קרקעית

אריק בשן


הקיבוצים יוצאים להתקפה על מינהל מקרקעי ישראל * המפלה קיבוצים (לעומת מושבים) בקו העימות בצפון * וגם פוגע בזכויות השיוך של חברים שהתקבלו אחרי 2.9.2003 * זה ייגמר בבית המשפט

 

פעם, לא מזמן, הושמעו הטענות כלפי מינהל מקרקעי ישראל רק בחדרי חדרים, כדי לא להעיב על יחסי התנועה הקיבוצית עם הרשות שכה נזקקים לשירותיה. פעם גם השתדלו קברניטי התנועות המיישבות, מושבים כקיבוצים, להיאבק במשותף על זכותם בקרקע. בחודשים האחרונים הולך ומתחדד העימות הפומבי עם המינהל, גם על חשבון המושבים, אולי משום התחושה ש"אין עם מי לדבר"; שבלי דעת קהל ובלי מתקפה שיווקית אגרסיבית ממילא לא נקבל יותר זכויות מגוף שלטוני, המושפע מאינטרסנטים שונים ומשונים.

 

השבוע נשלח למינהל מסמך מטעם ראשי הארגונים הצפוניים, אחיק בר לוי (משקי הגליל העליון) ויובל אורן (משקי המפרץ), בו נטען, באמצעות משרד עורכי הדין "רוגין שטראוס", כי מאז 1990 מתקיימת אפליה במדיניותו כלפי קיבוצים (לעומת מושבים) בקו העימות בצפון. לטענתם, הופתעו ראשי הארגונים לגלות כי מועצת מינהל מקרקעי ישראל קיימה באוגוסט 1990 דיון שתוצאותיו לא פורסמו. החלטה מס' 462, שאושרה בישיבה זו, קובעת קטגוריות שונות לדמי חכירה למושבים (כ-35 מושבים) ולקיבוצים (30) בקו העימות, המתפרס מראש-הנקרה ועד שניר. לפי ההחלטה מחויבים הקיבוצים בתשלום מלא של דמי חכירת קרקעות חקלאיות, בעוד המושבים השכנים נהנים מהנחה של 50%. באותה ישיבה "חשאית", טוענים ראשי הארגונים, נכחו נציגי ההתיישבות המושבית, ונציגי התנועות הקיבוציות נעדרו ממנה, משום מה.

 

עוד טוענים בר לוי ואורן, כי כבר בעבר נהנו המושבים בעבר מהסדרי חוב משופרים במסגרת "חוק גל", בעוד שהקיבוצים מתקשים גם כעת לעמוד בהסדרי החוב שהושתו עליהם על-פי הסדר הקיבוצים. "לא תיתכן אפליה כזו בקו העימות הצפוני", אומר בר לוי. "הקיבוצים נמצאים במצב סוציו-אקונומי כלכלי קשה יותר, ולמרות זאת הם מופלים לרעה בצורה בוטה. מאכזב להיווכח כי, לצד ההצהרות הממלכתיות לחיזוקו של הגליל, מתחת לפני השטח ובאופן לא הגון מתקיימות פעולות להחלשת קיבוצי הגליל, שעמדו במשך יותר מחמישים שנה לשירות ההגנה על גבולה הצפוני של המדינה".

 

המינהל מותקף גם מזווית אחרת. הוועד הציבורי, "כאן ביתי", המייצג עשרות קיבוצים, פנה השבוע לשר מאיר שיטרית, יו"ר מועצת ממ"י הטרי, וליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בבקשה לבטל סעיפים מפלים והתערבות בוטה הכלולים בדו"ח ועדת הבר. בדו"ח, העומד להגיע בקרוב לאישור מועצת ממ"י, צוין כי התאריך הקובע לעניין הזכאות לשיוך הנו (2.9.03 המועד בו התקבלה 979 המקורית), מה שמשמיט את זכויותיהם לשיוך של חברים שהתקבלו לקיבוץ בשלוש השנים האחרונות. כאן-ביתי, באמצעות עורכי הדין צפריר בן-אור ומירב נחום ("איתן לירז ושות'"), מבקשת משטרית וממזוז לשנות את הסעיף הנ"ל, בטענה כי התאריך הקובע הנו בלתי סביר וכי לא ייתכן להחיל כללים באופן רטרואקטיבי ולפגוע במאות חברים שהתקבלו מאז.

 

עוד נתבעים שטרית ומזוז למחוק מהצעת ההחלטה שבפניהם את הדרישה ששיוך דירות יחול רק על חברים ש"מקיימים את חובותיהם וזכויותיהם לקיבוץ". לטענתם, זהו ניסיון להתערבות בוטה בנושאים פנימיים של הקיבוץ. "חבר קיבוץ הוא חבר לכל דבר, אלא אם הוחלט להרחיקו", נכתב בפנייה, "והניסיון להגדיר קבוצה של חברים כסוג ב' על-פי קריטריונים מעורפלים, מקומם ואינו ישים". הם מטילים ספק בסמכות או בכלים שיש למינהל לעסוק בכך, ועל-פי הגדרתם הוא פולש, שוב, לתחומים לא-לו.

 

לטענת ממ"י, החלטה 462 מעולם לא הייתה סודית. היא מתפרסמת לציבור באתר המינהל, ככל החלטת מועצה אחרת. ההחלטה גם אינה נגועה באפליה בין קיבוצים למושבים בחישוב דמי החכירה, והיא חלה על "קרקעות בתנאי נחלה" ללא כל סיווג. אשר לטענות "כאן ביתי", מציינת דוברת המינהל, אורטל צבר, כי המינהל אינו הכתובת לתגובה עליהן, ומפנה אל יו"ר הוועדה, קובי הבר. "עקרונותיה של ההחלטה אומנם אושרו", אומרת צבר, "אך טרם התקבלה החלטה ספציפית על-ידי מועצת ממ"י, המאפשרת יישום עקרונות אלו".

 

תגובת מינהל מקרקעי ישראל לא התקבלה עד לסגירת הגיליון.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים