בונוס בפנים ובחוץ

קרני עם-עד


בארי

בעין-השופט ובבארי מחלקים בונוס לחברים * וגם תורמים לפרויקטים בחברה הישראלית

 

קיבוץ עין-השופט נוהג בשנים האחרונות - כמו כמה קיבוצים נוספים המסיימים את שנת התקציב ברווח - לחלק בונוסים לחברים. כבר לפני שנה הוחלט להקצות 10% מהבונוס של שנת (2004 כמאה אלף ש"ח) לטובת תרומה לחברה הישראלית, אבל ההחלטה הוקפאה והופשרה רק כעת. המזכירות, בראשות יניב שגיא, התבקשה על-ידי האסיפה לגבש קריטריונים לחלוקת הכסף ולהביא את הצעתה לדיון ציבורי. צוות שהקימה המזכירות כולל את יניב שגיא כרכז, ואת החברים הנרי אלקסלסי, משה אביר, נעמי נוימן ומזל גלילי.

 

פרויקט תל"י (תרומה לחברה הישראלית) הותנה בכך שהכספים יוקצו לטובת מבצעים שחברי הקיבוץ שותפים בהם.

 

יניב שגיא: "עדיין לא הוחלט למי יופנו כספי התרומה, ולכמה גורמים, אבל כבר יש בקשות מעניינות, כמו: אירוע שיוזם חבר הקיבוץ לטובת ילדים חולי סרטן; השתתפות בחגיגות 60 שנה לאזור מגידו; תמיכה בשינשינים שמובילים בקיבוץ פעולות של תנועת הנוער, וכיו"ב. אנחנו מקווים שהכסף ינוצל בצורה טובה, ושמכאן ואילך נמשיך במסורת הזו".

 

גם בקיבוץ בארי מחלקים בונוס לחברים ותורמים לעמותות ולגופים שונים, שעל זכאותם מחליטה ועדה מיוחדת. כבר לפני שנים הוחלט לחלק את התקציב האישי בבארי לשני חלקים. תקציב א' - קבוע ומחולק בתחילת כל שנה, ותקציב ב' - שגובהו קשור קשר ישיר לגובה הרווח מעסקי הקיבוץ, החקלאיים והתעשייתיים, והוא מחולק מאוחר יותר, בתום הסיכומים השנתיים. השנה נעשו עדכונים חשבונאיים לשנים מספר אחורה, ובפועל קיבל תקציב ב' של החברים, השנה, תוספת חד-פעמית של כ-6,000 ש"ח לחבר (12 אלף לזוג), ביחס לתקציבי ב' משנים עברו. תוספת בלתי צפויה זאת התקבלה בחיוכים ובקורת-רוח רבה על המדרכות, וגם בטענה שחבל שעדכון כזה נעשה רק אחת לכמה שנים.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים