עגלים גנובים

 אריק בשן


צוות בינמשרדי ייאבק בגניבת הבקר

 

"הגניבות החקלאיות הפכו למכת מדינה, ויש לזכור כי רבות מהן אינן מדווחות כלל", אמר שר החקלאות, שלום שמחון, בפגישה שקיים אודות הנושא עם מפקד מג"ב, ניצב חסיין פארס, ועם נציגי פרקליטות מחוז הצפון, בה השתתף מנכ"ל ארגון מגדלי הבקר, חיים דיין. שמחון קיבל את הצעת מפקד מג"ב, והודיע על הקמת צוות בינמשרדי משותף למשרד החקלאות ולמשרד לביטחון פנים, שיגיש, בתוך חודשיים, את המלצותיו לצמצום תופעת הגניבות החקלאיות. עוד הודיע שמחון כי משרד החקלאות ייערך להקמת בנק  ,DNAשיאפשר איסוף דגימות בעת סימון העגל, ובמידת הצורך יאפשר זיהוי של הבקר הגנוב. בנוסף, ביקש שמחון לבחון את האפשרות שמשרד החקלאות יטפל בהגשת כתבי אישום בגין עבירות חקלאיות במקום אנשי הפרקליטות, כדי לאפשר טיפול ממוקד בבעיה.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים