תביעה ללא כתובת

אריק בשן


כפר-בלום תבע בן-משק (שמעמדו בקיבוץ שנוי במחלוקת) בשורה של סעיפים - וזכה * פסק הדין בוטל(!) משום שכתב התביעה לא הגיע במועד אל הנתבע * ניצחון טכני, הגרסה המשפטית

 

ב-19.4.2004 ניתן פסק דין במחלוקת שבין כפר-בלום לאורן גולן, שמעמדו בקיבוץ שנוי במחלוקת. גולן הורשע בהריסה ובבניית מבנה בלתי-חוקי, חויב להימנע מלהיכנס למקרקעי הקיבוץ אלא באישור הנהלתו ובכתב, והתבקש לסלק את חובו כלפי הקיבוץ ולפצותו על נזקים שגרם לו בסך 71,400 ש"ח. באמצעות בא כוחו, עו"ד שי אביטן, ביקש גולן לבטל את פסק הדין, בטענה כי נמנע ממנו לענות על כתב התביעה שלא הגיע אליו. בשבוע שעבר נענתה לבקשתו שופטת בית משפט השלום בקריית-שמונה, ברכה סמסון, ביטלה את הפסק וחייבה את גולן להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום.

 

בכתב התביעה, שהוגש לפני כשלוש שנים, טען הקיבוץ, באמצעות בא-כוחו עו"ד אלברטו קופרשמיט ("קופרשמיט את גולדשטיין"), כי גולן התקבל לחברות בכפר- בלום ב-1983, ב-1987 הודיע על עזיבה ומאוחר יותר ביקש להתקבל מחדש לחברות. בשנת 1999, לטענת הקיבוץ, הודיע על צאתו "לחופש זמני לזמן בלתי מוגבל" ומשנת 2000, על-פי הסכם, התגורר בקיבוץ במעמד בר-רשות. על-פי טענת הקיבוץ, הרס גולן בשנת 2003 צריף, רכוש הקיבוץ, בו התגורר, והתחיל בעבודות תשתית במטרה להקים מבנה אחר - כל אלה ללא רשות וללא היתר. בכך, טוען הקיבוץ, הפר גולן את ההסכם עמו, גרם נזק בן עשרות אלפי ש"ח, ובגינו אף הוצא כנגד הקיבוץ צו מינהלי והוא נחשף לכתב אישום. על כל אלה עתר הקיבוץ לפינויו של גולן, דרש פיצוי בגין הנזק, וביקש צו מניעה שיאסור עליו כניסה למקרקעי הקיבוץ.

 

גולן טוען, בבקשתו לביטול פסק הדין, כי כתב התביעה לא נמסר לידו בזמן; כי התביעה היא שקרית ומונעת מרדיפה נמשכת על-ידי הקיבוץ. לטענתו, הוא כלל לא חדל להיות חבר קיבוץ: ב-1997, כשיצא ללימודים, נדרש על-ידי הקיבוץ לחתום על מסמכים שונים כתנאי למגוריו בקיבוץ. הוא חתם בלית ברירה. גולן מכחיש כי הרס את הצריף, שלדבריו היה מבנה רעוע ומסוכן שהתמוטט לבסוף, וטוען כי הוא רק הזמין טרקטור שיפנה את ההריסות. הואיל ולא היה לו מחסה, טוען גולן, ורכז הבניין סירב לעזור לו בבניית צריף חדש - תכנן זאת בעצמו. בעקבות כך הוזמן אל הנהלת הקהילה, בפניה התנצל על כי לא פעל על-פי הנחיותיה, ולאחר שהחל להקים צריף חלופי נדרש על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה להימנע מכך, כל עוד אין בידיו היתר - וכך נהג, לדבריו.

 

בית המשפט ידון בטענות הצדדים בנפרד. בהחלטה הנוכחית בדק אם קיבל גולן את התביעה בזמן - והממצא, מחמת הספק, הוא שלילי: ייתכן שמסיבות שונות לא הגיעה התביעה לידיו במועד הנקוב בחוק. הקיבוץ טוען כי כתב התביעה הומצא למבקש, אבל בתצהירים שהוגשו לבית המשפט נכתב במפורש כי מאז הגשת כתב התביעה נעלם גולן מהקיבוץ ולא ניתן היה לאתרו: תביעה אחת הונחה בתא הדואר שלו, אחרת הובאה לבית אביו בקיבוץ, אבל איש לא חתם על קבלת המעטפה. בשל הספק, קובע בית-המשפט, ובהיעדר אישור מסירה חתום - זכאי גולן לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

 

השופטת סמסון דוחה את טענת גולן כי אין בידיה הסמכות לדון בשאלת מעמדו בקיבוץ, ומחליטה כי היות שהתיק מערב שאלות של סעד כספי, סילוק ממקרקעין וצו מניעה - עניינים שהם בהחלט בסמכות בית משפט השלום, גם אם יידרש לשאלת מעמדו של הנתבע בקיבוץ - היא קובעת קדם משפט לחודש הבא. _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים