העתיד של חוקוק

אריק בשן


גם בחוקוק נחתם הסדר, בחסות הארגון האזורי * ועכשיו: צמיחה

 

בהסדר, שנחתם בשבוע שעבר בין חוקוק לנושיו, "רכש" הארגון האזורי - משקי עמק הירדן - את חובות הנושים האחרים. מדובר בחוב מצטבר לא-גדול, כ-40 מיליון ש"ח, כאשר הנושים מבינים כי בלי הסדר חלק נכבד מכספיהם יירשמו כחובות אבודים. כמו בהסדר ניר-עם, האוצר הסכים למחיקת חלק מהחוב, וקמ"ע (קרן מרכזית לערבויות) אפשרה ביטחונות.

 

את ההסדר ליוו רו"ח עומר ברנע ועו"ד רמי צידון, שהיו גם בתמונת ההסדר הפרטני של פרוד עם קבוצת "מילואות". המיוחד בהסדר הזה, אומר עו"ד צידון, הוא מורכבות המבנה הפיננסי של הנושים, הגוונים וסוגי החובות שטופלו. הקיבוץ עצמו מכר את הנכס התעשייתי (הפלסטי) שלו - "תעשיות חוקוק" - ל"פלסטיב" של יקום, שתמורותיו נרתמו לצורכי ההסדר. לגבי החובות המהותיים יותר - לבנק הפועלים, לסוכנות היהודית ולארגון - העמיד האחרון מקורות שבמסגרתם נפרעו החובות לסוכנות ולבנקים, כשחוב נוסף של בנק הפועלים נפרס, והערבות להשבתו על-ידי הקיבוץ ניתנה ממקורות הארגון ומקמ"ע.

 

בחוקוק מאה חברים, וכלל האוכלוסייה מונה 330 נפשות, כולל ילדים, תושבים ו"בית ראשון במולדת". הפרנסה מבוססת על חקלאות ותיירות: 400 דונם בננות, 130 דונם מנגו ולול פטם עם מכסה של אלף טון. ענף התיירות של הקיבוץ כולל 72 חדרי אירוח כפרי ("צימרים") והפעלת שני חניונים על שפת הכינרת. לנתי איזיק, מרכז המשק, ציפיות גבוהות מההסדר: "ממשק חדל פירעון, ממצב של חוסר יכולת לשרת את החוב, הגענו לכך שנוכל לעמוד בו בפריסה עד שנת 2015. הדבר פותח, כמובן, אפשרויות לצמיחה: קידום ההרחבה הקהילתית, השלמת תהליך שיוך הדירות לחברים וסיוע לצמיחה דמוגרפית". פנסיה לחברים איננה נכללת בהסדר, אבל איזיק מאמין כי השגתו תאפשר להתמודד גם עם התחום החיוני הזה.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים