אמנת חמדיה: הפנים לעתיד

יעקב לזר


באמנה שחתמו עליה 98% מחברי הקיבוץ הדגישו אנשי חמדיה כי אינם באים חשבון על נושא הוותק וכי הם מתכוונים להמשיך ולשמור על קיבוצם כיישוב רב דורי בעל נכסים חקלאיים משותפים

 

139 מתוך 142 חברי חמדיה חתמו על אמנה חברתית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, העומד לדון בתוכנית הבראה לקיבוץ שתונח לפניו ב-20 למאי, על ידי הנאמן על נכסי הקיבוץ מטעם הבנקים, דני עברי.

 

האמנה נועדה להצהיר כי חברי חמדיה נוטלים אחריות על המקום ועל האנשים שבו, ולפיכך מתבקש בית המשפט לא לנקוט בהליכים כלשהם שיביאו לפירוק הקיבוץ.

 

וזה נוסח האמנה:

 

"אנו, חברי קיבוץ חמדיה, בתוקף הנסיבות בהן אנו מוצאים את עצמנו וכדי לעגן את בסיס המוסכמות בינינו לבין עצמנו, מחליטים כדלהלן:

 

1. בקיבוץ חמדיה מצויים בתינו ומקום מגורינו. כפי שעברנו קשיים ומשברים בעבר, תוך שותפות גורל בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אדמתנו, כך נמשיך ונעמוד מאוחדים מול הקשיים הניצבים בפנינו.

 

2. כל משפחה מקבלת על עצמה אחריות ישירה לפרנסתה, כלכלתה, ביתה וצריכתה. יחד עם זאת אנו מתחייבים לקיים מערכת עזרה הדדית מפותחת לעזרה לחברינו ולתלויים בהם בשעת צורך, ולמניעת עוני ומחסור.

 

3. לא נבוא חשבון איש עם חברו בקשר עם ביתו ופרנסתו ובקשר עם זכויותיו וחובותיו כפי שהיו עד היום. יחד עם זאת אנו עומדים מאוחדים על דרישתנו שכל מי שתרם שנות עבודה עד היום, יהיה זכאי באופן יחסי לשנים אלו לביטחון סוציאלי ופנסיוני מינימאלי. בראש ובראשונה חברינו מקימי המקום וותיקי המקום. חברינו לא יושלכו לעת זקנה!

 

4. אנו נעשה ככל יכולתנו לקיים יישוב רב-דורי, פתוח לקליטה וצמיחה, ושכל תושבי היישוב יהיו שותפים לאמנה זו. בתינו יהיו צנועים ומתוחזקים, שטחינו הציבוריים יהיו פתוחים לכל, מוסדות החינוך, הבריאות והביטחון יפעלו וישרתו את צורכי הציבור. נחלותינו החקלאיות תהיינה מעובדות, מאוישות ובלתי מפוצלות.

 

5. כפי שאנו נעזרים בשעתנו הקשה בשנינו ובשותפינו בתנועות הקיבוציות ובאזור עמק בית שאן כולו, כך נדע בעתיד להושיט עזרה ותמיכה לכל אלו ולאחרים, ככל שתשגנה ידינו.

 

6."כאן ביתנו, כאן קהילתנו, כאן שורשינו כאן עתידנו".

 

מזכירת הקיבוץ ורד כחל מסבירה, כי המטרה הייתה לגבש הסכמה פנימית רחבה בין חברי הקיבוץ ואתה לצאת החוצה. "חברי חמדיה מצהירים שהם רוצים להמשיך להיות קיבוץ, אולי לא קיבוץ במובן השיתופי הקודם, אבל קיבוץ מתחדש, ושהם רוצים ומתחייבים לנהל חיי קהילה על בסיס של אמון הדדי ושל אחריות זה לזה. זו בדיוק הסיבה שאנחנו ממשיכים לשלם מתוך התקציבים שלנו מס לעזרה הדדית".

 

לגבי הפיסקה באמנה האומרת שהם לא יבואו חשבון איש עם חברו בקשר עם ביתו ופרנסתו ובקשר עם זכויותיו וחובותיו כפי שהיו עד היום, מסבירה כחל שהכוונה לתת תחושה שלא תהיה התחשבנות לגבי העבר, ושפני החברים הם לשיקום הקיבוץ ולבניית עתידו.

"אנחנו לא הולכים להישפך על דברים שנעשו בעבר, ואנחנו לא הולכים לאכול אחד את השני ולחפש אשמים. אנחנו קהילה של אנשים שרוצים לחיות ביחד מתוך כבוד הדדי אחד לשני, אנחנו רוצים לשדר ביטחון וחוסן חברתי, ולמנוע בכל דרך כל רעיון של פירוק הקיבוץ".

 

את המצב בחמדיה מגדירה כחל כ"עדיין קשה מאוד". מאז השבר הגדול שפרץ בינואר השנה, הם מסתגלים למציאות החדשה ולהתנהלות האחרת. "אנחנו באותו מקום, עם אותו דשא, עם אותם עצים ועם אותם אנשים. לחלק מהאנשים, בעיקר המבוגרים, קשה יותר לסגל את עצמם לנהלים החדשים אחרי כל כך הרבה שנים. אנחנו שומרים בכל מחיר על המסורות שלנו ועל החגים, הרבה בזכות תמיכה של הקיבוצים מסביב ושל כל התנועה הקיבוצית. אנחנו מנסים לשמור על מערכת החינוך בתוך הקהילה, מתוך הבנה שבה טמון העתיד שלנו וההמשכיות של המקום, וכמובן שבתוך זה כל פרט צריך לדאוג לפרנסתו בתנאים לא קלים, בייחוד לאלה שמצאו את עצמם ללא עבודה. בסך הכול יש תהליך של הסתגלות ואני מאמינה הזמן יעשה את שלו".

 

בית המשפט הוציא בסוף ינואר צו הקפאת הליכים ל-90 יום. הנאמן, דני עברי, נדרש בתקופה זו להכין תוכנית הבראה ולהגיע להסדר עם הנושים. נמסר אז, כי כחלק מתוכנית ההבראה נבדקת האפשרות להכניס שותפים חיצוניים לאחד המפעלים, ולעבור לשותפות עם קיבוצים נוספים בענפי החקלאות. כמו-כן הועלתה דרישה לשנות את תקנון הקיבוץ כדי שיתאים לתנאים החדשים.

 

בעקבות האמנה אומר עברי, שהלכידות החברתית בחמדיה מרשימה ביותר. "הם התבקשו לפני שבוע על ידי ההנהלה של עצמם, להעלות את המסים לטובת תמיכה במערכת החינוך בגיל הרך, וקיבלו את זה. הם לא נותנים למקום ליפול, ועושים לצורך זה מאמצים שבהחלט מעוררים התפעלות".

 

לשאלה האם הוא אופטימי באשר להמשך קיומו של חמדיה אומר עברי: "האמנה הזו לא משאירה לי ברירה, אלא להיות אופטימי".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים