מספרי השכול - מספר חללי צה"ל בתנועה הקיבוצית

מספרי השכול

אריק בשן


הנתונים הכואבים של חללי התנועות הקיבוציות

ובתי האב השכולים

 

מספר חללי התנועות הקיבוציות, חברים ובנים, שנפלו במערכות ישראל מאז שנת 1950, הוא 1776. שיעורם ביחס לכלל האוכלוסייה בתקופה האמורה מתקרב ל-10%. רוב חללי הקיבוצים נפלו ב"מלחמת יום כיפור" וב"מלחמת ששת הימים". שיעור חללי התנועה הקיבוצית במלחמות אלה היה גבוה במיוחד ביחס לכלל האוכלוסייה. הספירה החלה מיום הקמת סניף "יד לבנים" הקיבוצי, ב-1950. היא איננה כוללת את חללי מלחמת הקוממיות וחללי מערכות ישראל שלפניה. היא גם אינה כוללת את חללי פעולות האיבה, בכל הזמנים.

 

ברשימות חללי מערכות ישראל, ביד-לבנים הקיבוצי, מופיעים שמותיהן של 15 בנות-חברות קיבוצים, שנפלו משנות השמונים ואילך.

 

בתנועות הקיבוציות, נכון לשנת 2005, ישנם 547 בתי אב שכולים (זוג הורים או אחד מהם). באיילת-השחר חיים יותר שכולים (12 בתי אב) מכל שאר הקיבוצים. אחריו גבעת-ברנר (11 בתי אב) ובית-השיטה (9 בתי אב).

 

ש: הנתונים נאספו בעזרתו של ראש סניף "יד לבנים" הקיבוצי, יעקב אשכול מנצר-סרני.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים