בכמה משפטים: על השליח לברעם, הסיבוב בעמיעד, מעברות, גן שמואל, גניגר, פלטוב, גשר, פלסאון  

יעקב דרומי


שהשליח ישלם

 

קיבוץ ברעם תבע בבית משפט השלום בקריית שמונה אדם אשר לטענת הקיבוץ, תיקן את הרכב שלו במוסך, אך לא שילם את חובו. בבית המשפט טען הנתבע כי הוא "שימש שליח אשר העביר את הרכב לטיפול במוסך". הוא אכן מסר את הצ'קים (שלא כובדו ואשר אינם מהחשבון שלו), "אך לא הייתה מצדו כל התחייבות או ערבות אישית על הצ'קים עצמם". לטענתו, "הוא נפל קורבן למעשי חברו שנתן בו אמון. הוא שילם באמצעות צ'קים שבעל הרכב מסר לו ואף השלים מכיסו סכום שהיה חסר, שחברו לא החזיר לו אותו עד היום". השופטת זועבי רגד, פסקה כי בשלב זה, גם אם יש תמיהות בגרסת ההגנה - יש לתת לנתבע אפשרות להתגונן מפני התביעה.


 גאון אגרו עשתה סיבוב בעמיעד

 

גאון אגרו מכרה בשבוע האחרון את מלוא אחזקותיה (13%) בחברת עמיעד מערכות סינון. מניות חב' עמיעד שהונפקה בסוף השנה שעברה נסחרות בבורסת AIM בלונדון וגאון אגרו שנכנסה בזמנו (עוד קודם להנפקה), לעמיעד כנגד השקעה של כ-20 מיליון שקלים ביצעה עתה 'אקזיט' נאה, כשמכרה את המניות שלה תמורת 42 מליון שקלים, ובכך רשמה רווח הון של כ-26 מיליון שקלים. בסוף החודש דיווחה עמיעד לבורסה הלונדונית כי היקף מחזור המכירות גדל ב-15% והגיע לכדי 42.4 מיליון דולר (לעומת 36.9 בשנה הקודמת), רווח לפני מס גדל ב-57% והגיע לכדי 4.1 מיליון דולר (לעומת 2.6 מיליון בשנה שחלפה). החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בשיעור של 7.71 סנט למנייה.

 

מעברות עברה שנה מוצלחת

 

55% משוק תחליפי חלב אם בישראל מוחזק בידי "מוצרי מעברות", מעריכה החברה, שהגדילה את מכירותיה בתחום ה"מזון ההומני" בשנה זו ב-14% לכדי 213 מיליון שקלים. 384.6 מיליון שקלים היו כלל הכנסות החברה בשנת 2005 (לעומת 289.5 בשנת 2004), ממכירות מטרנה לתינוקות, מוצרי מזון לחיות מחמד ועוד. זהו גידול של 32.8%, שמוסבר גם בגידול המכירות במגזר ההומני וגם באיחוד ההכנסות עם "טבע-אלטמן" (תוספי-תזונה). כפי שדיווחנו בעבר, כנגד החברה תלוייה תביעה ייצוגית בסך 964 מיליוני שקלים, בנוגע למוצרים "קרטילגו" ו"מגה גלופלקס", המבוססת על טענה של הפרת התקנות, באשר איסור ייחוס סגולות ריפוי למזון.

עם רווח תפעולי של 36.7 מיליוני שקלים, הגיעה החברה לרווח נקי של 21.7 מיליון שקל, גידול של 58% לעומת השנה הקודמת.

קבוצת מעברות מעסיקה 58 חברי קיבוץ, תמורתם שילמה לקיבוץ 8.3 מיליוני שקלים. עוד הועברו לקיבוץ דמי ניהול בגובה 3 מיליוני שקלים, דמי שכירות של 5 מיליוני שקלים ותשלום של 3.7 מיליון עבור שירותים מקצועיים שנתן הקיבוץ. המנכ"ל הנוכחי אינו עוד חבר קיבוץ, ועלות העסקתו היא כ-80 אלפי שקלים לחודש. הסכום הכולל ששילמה החברה לקיבוץ בגין ניהול, כוח אדם ושירותים שונים עמד על כ-21 מיליוני שקלים.

החברה נסחרת לפי שווי שוק של 193 מיליוני שקלים ואחזקות הקיבוץ בה הן כדי.76% בחודש מאי היא תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של 7.85 מיליוני שקלים.

 

פשרה בתביעה של אלטמן ומעברות

 

תביעה של טובה אלטמן כנגד החברה לתשלום פיצויי פיטורין בסך 408 אלף שקל - סולקה בהסכם פשרה, לפיו קיבלו התובעים 77 אלפי שקלים בלבד.

 

גן שמואל מזון

 

ההוריקנים של חופי פלורידה בקיץ האחרון פגעו ביבול האשכוליות האמריקני והפכו את התעשייה הישראלית למשמעותית יותר. עליית המחירים הקטינה את הביקוש למוצרים, אך עדיין השפיעה על ההכנסות. 128.6 מיליוני דולרים היו מכירות החברה בשנת 2005, גידול של 13% לעומת השנה שקדמה. לעומת זאת, קטן הרווח מפעולות רגילות ב-12% לעומת השנה הקודמת והגיע לכדי 6.9 מיליון דולר. הירידה ברווחיות מוסברת בעליית מחירי חומרי הגלם. בהתאם, הסתכם הרווח הנקי ב-6.3 מיליוני דולר (לעומת 5.2 מיליון דולר בשנת 2004). עמותת הפועל גן שמואל, זכתה ל-98 אלפי שקלים עבור שירותי פרסום שהיא נותנת למפעל. עבור עבודת חברים קיבל הקיבוץ 3.4 מיליוני דולר והוא מקבל כ-100,000 דולר דמי שכירות לחודש.

החברה נסחרת לפי שווי שוק של 188 מיליון שקלים ואחזקות הקיבוץ בה הן כדי 60%.

 

גניגר כבר מחלקת דיבידנד

 

77.8 מיליוני שקלים היו תוצאות ההנפקה (נטו) של גניגר מפעלי פלסטיק, בחודש פברואר השנה. מכירות יריעות הפוליאתילן של החברה בשנת 2005 הגיעו לכדי 238.7 מיליוני שקלים (לעומת 181 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד), הרווח התפעולי גדל ב-37.7% והגיע לכדי 20.4 מיליון שקל (לעומת 14.8 מיליון בתקופה הקודמת), והרווח הנקי הותיר בחברה 12 מיליון שקלים (לעומת 9.8 מיליון בשנה הקודמת).

המנכ"ל זכה לשכר בעלות של 997 אלף שקל בשנה, ומנהלי הכספים והפיתוח כ-480 אלפי שקלים, כל אחד. קיבוץ גניגר קיבל תמורת שירותי כוח אדם לחברה 3.8 מיליון שקלים, ופוליאון - 0.731 מליון. החברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של 113.4 מיליון שקלים, והיא תחלק במהלך אפריל דיבידנד של 3.7 מיליוני שקלים לבעלי מניותיה ובהם: גניגר 35%, פוליאון ברקאי 13.7%, קרנות פימי 14.4%, שמרוק - 14.4%.

 

גם בשלא"ג מחלקים דיבידנד

 

7.7 מיליוני שקלים תחלק שלא"ג תעשיות (תעשיות בדים לא ארוגים, מקיבוץ שמיר) לבעלי מניותיה, במהלך חודש מאי השנה. בחברה מועסקים 23 חברי קיבוץ (מתוך 80 בסה"כ) ובהם המנכ"ל. עלותם החודשית הייתה 323 אלפי שקלים (מתוך זה עלות החודשית של המנכ"ל - 65 אלפי ₪, וסמנכ"ל הטכנולוגיה והפיתוח - 32.5 אלפי שקל). זו השנה השלישית שגדל היקף הפעילות של החברה, שהגיע בשנת 2005 לכדי 290 מיליוני שקלים (גידול של כ-47%). הרווח התפעולי עלה ב-3% לכדי 37.7 מיליון שקלים, והרווח הנקי הסתכם ב-25.5 מיליון שקלים, גידול של 7% לעומת השנה הקודמת. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 228 מיליוני שקלים, ואחזקות שמיר בחברה הן כדי 59%

 

טמבור השלימה את רכישת השליטה ב"גבס גשר"

 

בהמשך לדיווח קודם מספטמבר 2005, השלימה טמבור את רכישת 51% מאחזקות קיבוץ גשר במפעל הגבס שלו, תמורת 2.8 מיליון שקלים. 49% הנותרים יוחזקו בידי אגודה שיתופית בשליטת קיבוץ גשר.

 

לוחות פלטוב של פלרם מועמדים להנפקה

 

הבורסה הלונדונית כמו גם זו בתל אביב נבחנות בידי פלרם כמקום להנפקת החברה בת שלה. קיבוץ רמת יוחנן מחזיק בשליטה בפלטוב (75%), כאשר לבאייר הגרמנית 25% נותרים בחברה. פלרם עצמה היא חברה בורסאית בשליטת הקיבוץ.

 

קשרי פלסאון עם הסביבה

 

פלסאון (מעגן מיכאל) עוסקת באביזרי חיבור לצנרת ומוצרים לענף הלול. מכירות הקבוצה בשנת 2005 הסתכמו בכ-631 מיליוני שקלים (בהשוואה ל-571.4 מיליון ב-2004), כאשר עיקר הגידול בתחום המוצרים לענף הלול. ואולם, הרווח התפעולי קטן לעומת השנה הקודמת והגיע ל-97.4 מיליון שקלים (לעומת 98 מיליון בשנת 2004). על אף זאת הרווח הנקי גדל  ב-3.3% והסתכם ב-67.7 מיליוני שקלים (לעומת 65.5 בשנה שקדמה).

70 מיליוני שקלים העבירה פלסאון לקיבוץ עבור שירותי כוח אדם (44.4 מיליון), דמי ניהול, דמי שימוש במקרקעין, שירותים נוספים והחזר הוצאות. שכרם של כל חברי הקיבוץ המועסקים במפעל זהה והוא מועבר לקיבוץ לפי תעריפי שעת עבודה. שכר שעה ל"משובץ קבוע" הוא 90 שקלים ו"למשובץ לא קבוע" - 69 שקלים. פלסאון נסחרת לפי שווי שוק של 751 מליון שקלים ואחזקות הקיבוץ בה הן כדי 69%.

נוסף על תרומות לארגונים חברתיים בסך של מיליון שקל במהלך השנה, מקיימת פלסאון פרויקט "קשרי קהילה פלסאון", בו מעורבים 150 עובדי החברה, והם תומכים ביצירת קשרים ארוכי טווח עם אוכלוסיות נזקקות באזור השכן למפעל, ובעיקר בפרדס חנה, במועדוניות לילדים בסיכון, בעזרה בשיעורי בית, בתמיכה בנכים וקשישים, בשיפוצים במוסדות חינוך ובבתי קשישים, במתן מלגות לימוד ועוד. לכך תרמה פלסאון מעל מיליון שקלים בשנת 2005.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים