גלים סוערים | גל כהן משדות ים תובע מהקיבוץ מיליון ש"ח על לשון הרע

גלים סוערים

כתב "הדף הירוק"

 

גל כהן, חבר שדות ים, תובע מהקיבוץ פיצויים בסך מיליון שקל בתביעת לשון הרע. המזכירות דוחה בשאט נפש את התביעה ותגיב עליה בבית המשפט  


קיבוץ שדות ים

גל כהן, חבר שדות ים, הגיש באמצעות עו"ד אלדד יניב תביעת לשון הרע בסכום של מיליון שקלים נגד קיבוץ שדות ים, ושלושה נושאי משרה: המבקר הפנימי של הקיבוץ, יו"ר ועדת הביקורת של הקיבוץ וחבר הוועדה.

 

גל כהן שימש במשך שבע שנים מנכ"ל בחב' "כיף-ים" שבבעלות הקיבוץ (המפעילה גני אירועים על קו החוף של קיסריה), ו"במהלכן הובילה לאיתנות כלכלית ורווחיות, ולגידול במחזורי המכירות שלה, מ-8 מיליון שקלים בשנת 1998 לכדי 21 מיליון שקלים בשנת 2004, בה סיים את תפקידו בחברה".

 

לדבריו, "הצלחתו להוביל את החברה להישגים אלה, הושגה במהלך שנות משבר קשה בענף התיירות בישראל".

 

לפי התביעה, קיבל כהן, באוגוסט 2005 "טיוטת דו"ח ביקורת", שייחס טענות חמורות כלפי התנהלותו בחברה. הדו"ח כלל 20 עמודים והוא נדרש להגיב בתוך 4 ימים, בלא שנמסרו לו כל המסמכים שהיו דרושים לו, "לצורך מתן מענה ענייני וממצה".

 

לפיכך, הוא פנה עוד בנובמבר 2005 אל בית הדין האזורי לעבודה בחיפה וקיבל לפי בקשתו "צו מניעה זמני במעמד צד אחד", כנגד פרסום טיוטת הדו"ח "עד לאחר שתינתן לו זכות העיון בכלל המסמכים". במהלך הדיון, הגיע התובע להסכם עם הקיבוץ כי "תינתן לו זכות עיון מלאה בכלל המסמכים הדרושים לו, לצורך מתן מענה כדבעי לטענות הכזב המועלות כנגדו", בטיוטת הדו"ח.

 

כהן טוען שהגם ש"מעולם לא דבק רבב כלשהו בעבודתו או בהתנהלותו העסקית", הרי "במהלך השנה וחצי האחרונות מנהלים כנגדו בעלי עניין שונים בקיבוץ, ציד מכשפות", בו הם מנסים "לייצר בזדון שורה של פרסומי כזב בתחפושת של דו"חות ביקורת כוזבים" כדי לפגוע בו.

 

הוא טוען, שבעוד שבטיוטת הדו"ח נטען שלא היו בחברה "נהלים כתובים" או "תוכניות שיווק" וכי חשב השכר לא שותף בהחלטות לתשלום השכר לעובדים, הרי בפועל נמצא שהיו "לא פחות מ-21 נהלים כתובים וכ-70 מכתבים בינו לבין חשב השכר של החברה העוסקים בשכר עובדי החברה".

 

טיוטת הדו"ח, אומר כהן בתביעתו, מייחסת לו "שימוש שלא כדין לצרכיו האישים, בכרטיס האשראי של החברה", "בניגוד לכללי המנהל התקין" או "בחריגה מהסכומים הסבירים של הוצאות אש"ל ואירוח של מנהלים במגזר הקיבוצי", רכישות בסכומים של עשרות אלפי שקלים, עבור "אש"ל, אירוח, מסעדות, הוצאות הפעלה, קניית זרי פרחים, ציוד, שי לחג, שירותי ספא, פרסום, כרטיסי טיסה לנופש לקבלן, אירוח קבלן במלון באילת ועוד". עוד נטען בדו"ח ש"חלק גדול מהאש"ל שהוצא התבצע בבתי קפה ומסעדות בקיסריה ובסמיכות לקיבוץ, בשעות בהן חדר האוכל היה פתוח" ואף פורסמה "טבלה ובה פירוט של מסעדות בהן סעד".

 

כך נעשה, אומר כהן, "כדי ליצור הרושם כאילו השתמש בכספי החברה שלא כדין ולצרכיו האישים". הוא מזים טענות אלה וטוען כי לא חרג מהנהלים שהיו בחברה ואף מציין כי על גבי החשבוניות צוין במפורש מי היו המשתתפים בפגישות העסקיות, וכי "עובדי החברה מקרב חברי הקיבוץ, חויבו בתקציבם האישי בגין הוצאות אש"ל וחלקם בהוצאות אירוח, וכי לא חרג מהנהלים שהיו בחברה".

 

פרסום הדו"ח בתחילת השנה, טוען כהן, נעשה "בכוונה לפגוע בו, באמצעות פרסום שקרי ומגמתי", "ותוך סילוף עובדות", הגם שהנתבעים ידעו "כי תוכן הדברים אינו אמת". בכך לטענתו נגרם לו "נזק בל ישוער לשמו הטוב, לעסקו ולמשלח ידו ולמוניטין שלו".

 

הדברים נעשו לדבריו, מ"תוך רדיפה אישית, נקמנות, רשעות לשמה, וקנאה בהצלחתו", וכדי "ליצור רושם בקיבוץ שדות-ים - הקהילה הסגורה בה חיים התובע ומשפחתו, ממילא אף אצל הקהילה העסקית, כאילו הוא מעל בתפקידו כמנכ"ל כיף ים. במכתב הוא מעלה את האפשרות כי "הקיבוץ והאגודה מנוהלים ונשלטים על-ידי שלוש משפחות, הלכה למעשה, אשר עומדות מאחורי מספר מהלכים העלולים להסב נזק בלתי הפיך לקיבוץ, ולסלק את מי שימנעו מהלך השתלטות שכזה", ומתוך חששם שיחשפו אירועים שהם אחראים להם.

 

לדבריו, הוא נאלץ להגיש תביעתו לאחר שלא נענתה פנייתו אל הקיבוץ בסוף ינואר השנה, כי לא יפורסם דו"ח הביקורת וכי יתנצלו בפניו על "דברי הכזב". כהן תובע פיצוי של מיליון שקלים, לפי חוק איסור לשון הרע, ודורש תיקון ופרסום הדברים.

 

בתגובה לתביעה נמסר ממזכירות שדות ים:

 

בתאריך 28.3.06 הוגשה תביעה על הוצאת דיבה על-ידי גל כהן כנגד הקיבוץ, חברי ועדת ביקורת ומבקר הפנים, התביעה הוגשה על סך מיליון שקלים.

 

הביקורת בדקה את תאגיד כיף ים בניהולו של גל כהן דאז, והיא התבצעה בשנת 2005 עפ"י החלטת הוועדה הכפופה לאסיפת הקיבוץ. הביקורת בוצעה עפ"י הסטנדרטים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים.

 

יום לאחר הגשת התביעה פורסמה כתבה בעיתון גלובס, בה מואשמות שלוש משפחות מהקיבוץ בכך שהן מנסות להשיג לעצמן הון על גבו של גל, על רקע הליכי הפרטת הקיבוץ ומעלימות חשדות כבדים למעשים בלתי כשרים שבוצעו באגודה.

 

מזכירות שדות ים דוחה בשאט נפש את האשמות כנגד שלוש משפחות אנונימיות, ורואה בחומרה את הדרך בה בחר גל לנקוט.

 

המזכירות מטפלת בנושא מקרוב, ופנתה לעו"ד המתאים לטיפול יסודי ומקיף בתביעה שהוגשה.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים