על נכסים וחברים | ברית פיקוח: 30 קיבוצים השלימו תהליך שיוך הנכסים היצרניים ומעל 10 נוספים נמצאים במסלול

על נכסים וחברים

שלמה גלזר

 

ברית פיקוח: 30 קיבוצים השלימו את תהליך שיוך הנכסים היצרניים ומעל עשרה נוספים נמצאים במסלול


30 קיבוצים השלימו עד כה את תהליך שיוך הנכסים היצרניים לחברים. כך אומר רו"ח רביב ישי, מנכ"ל חב' הייעוץ מבט (ברית פיקוח ו"טיפ"). לדבריו, מעל מחצית מהקיבוצים נכנסו בתום שיוך הנכסים לתהליך מואץ של קליטת חברים חדשים, בלי שלחברים הוותיקים היה חשש לגבי הנכסים אותם צברו במשך שנים. כעשרה קיבוצים נוספים נמצאים במסלול של שיוך הנכסים היצרניים, אולם עדיין מדובר במספר נמוך ביחס לקיבוצים הנמצאים בתהליך של שינוי.

 

בסוף חודש יוני, בעוד שלושה חודשים, יהיה המועד האחרון להגשת בקשות לשיוך נכסים יצרניים בקיבוצים למטה לביצוע הסדר הקיבוצים. בקשות שיגיעו עד מועד זה יטופלו ויובאו לכלל סיום עד תום השנה. זאת מאחר ובסוף 2006 צפוי לפוג תוקף תקנות ההסדרים שמכוחן מתבצע שיוך הנכסים.

 

רו"ח רביב המליץ לקיבוצים ששוקלים בשנים הבאות לבצע תהליך קליטה, להזדרז ולהגיש את הבקשות כדי להבטיח את זכויות החברים הוותיקים ברכוש שצבר הקיבוץ. הוא הדגיש שאת מהלך השיוך יש לבצע בהתאם לכיוון האסטרטגי של הקיבוץ בעתיד.

 

משרד עו"ד אביטל, דרומי ושות', המלווה למעלה מ-20 קיבוצים שביצעו מהלך של שיוך נכסים יצרניים והקצאת מניות וזכויות לחברים, שהראשון בהם היה כפר רופין בשנת 1998, הזכיר שכדי לבצע מהלך של שיוך נכסים יצרניים, דרוש מהלך מקדים של תיאגוד ושינוי מבני, ועדיין קיימים קיבוצים שטרם עשו זאת. לדבריו, ניתן גם בתקופה הקצרה שנותרה לגבש מתכונת של קבלת החלטות מהותיות לצורך ביצוע מהלך תיאגוד ושיוך נכסים יצרניים, אותו ניתן יהיה להביא לאישור "מטה ההסדר", לפי 'תקנות ההסדרים', ולהשלים את יישום המהלך לאחר מכן. אין לשכוח, שלפי 'תקנות הסיווג' מהלך זה מחייב גם את שינוי תקנון הקיבוץ.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים