מי אחראי להסכם שבוטל

יעקב דרומי

 

נווה אור מבקש מבית המשפט לדחות תביעה בה דורשת חברת וורלדגרופ הולדינגס פיצוי על ביטול ההסכם עמה  


קיבוץ נווה אור, נציגי הקיבוץ, והדירקטורים שלו בחב' הבורסאית 'אורטל יציקות לחץ' ביקשו מבית משפט השלום בחיפה לדחות על הסף את התביעה שהגישה נגדם חב' וורלדגרופ הולדינגס ולקבוע כי אם יימצאו חייבים בתביעה, יש לחייב את אורי בן נון, ששימש יו"ר הדירקטוריון של אורטל באותה תקופה, לפצות אותם בכל סכום בהם יחויבו.

 

לפי כתב התביעה שהגישה וורלדגרופ באמצעות עורכי הדין, "פירט, וילנשקי", חיפשו הקיבוץ וחב' אורטל "משקיע שיזרים כספים לקידום עסקיה". נציגי וורלדגרופ נפגשו לטענתם עם יו"ר הדירקטוריון, אורי בן נון, ובהמשך עם "ועד הקיבוץ", שהוא בעל השליטה בחברה, ושלגביו נמסר להם שהוא עתיד לבחור את המשקיע ולנהל את המו"מ. לאחר שהגיעו להסכמות, אושר "הסכם עקרונות" בדירקטוריון החברה, לביצוע השקעה בחברה כנגד הקצאה של 51% ממניות החברה, אולם בהמשך, לאחר "שהתקדם ניסוח הסכם ההקצאה המפורט", הסתבר לוורלדגרופ, כי "הקיבוץ חוזר בו מן ההסכמות והוא אינו מעוניין יותר בהשלמת העסקה", וכי הוא יתנגד לאישור העסקה באסיפת חברי הקיבוץ שהם בעלי המניות.

 

לטענת התובעת, "התנערות הקיבוץ והוראה שנתן הקיבוץ לחברה גרמו לכך שהעסקה לא יצאה אל הפועל" ולכן תובעת וורלדגרופ את נזקיה בסך 1.5 מיליון שקלים, מהחברה, מהקיבוץ ומחברי הדירקטוריון, באופן אישי, כאשר טענתם המרכזית היא: "ששינוי כיוון בקיבוץ והחלטה להתנער מהסכם העקרונות וההבנות שבבסיסו, הוא שהוביל בסופו של יום לטרפוד ההסכם".

 

חב' אורטל, באמצעות עורכי הדין אריה לאמעי וליעד סידר (אביטל, דרומי ושות'), ביקשה מבית המשפט לדחות את התביעה נגדה וטענה כי מדובר ב"כתב כוונות", בו "הוסכם במפורש כי השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, ביניהם קבלת אישורים שונים", ובהם אישורי הבנקים, אורגנים שונים בחברה ובקיבוץ (הדירקטוריון, בעלי המניות) ועוד. מאחר ולא התקיימו התנאים המתלים, טענה אורטל, אין לוורלדגרופ כל "עילת תביעה" כלפי החברה.

 

קיבוץ נווה אור, נציגי הקיבוץ והדירקטורים, באמצעות עורכי הדין אביתר קנולר וליאת קינן, הכחישו את הטענות נגדם וביקשו לדחות את התביעה על הסף, בין היתר בטענה כי "בהיעדר תביעה להרמת מסך" לא ניתן לתבוע נושאי משרה בחברה ובקיבוץ", וכן מהטעם שאותו מסמך עקרונות לא השתכלל לגדר הסכם מחייב. בנוסף, הם טוענים בבקשה שהגישו לאחרונה, כי אם יימצא שהם חייבים בסכום התביעה כי אז מי שצריך לפצותם הוא אורי בן נון, ששימש יו"ר הדירקטוריון באותה תקופה בחברה. שכן לטענתם, "ככל שיוכחו הדברים המיוחסים למר בן נון בתביעה, הרי שמר בן נון יצר כלפי וורלדגרופ מצגי שווא לכל אורך המשא ומתן, בנוגע להליכי אישור עסקת ההשקעה ובנוגע לעמדת הבנק, הדירקטורים ובעלי המניות בחברה". לטענתם, "בהתנהלות זו, הוא חרג מסמכותו, הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו כנושא משרה בחברה, לא פעל ברמת המיומנות הנדרשת מיו"ר דירקטוריון סביר באותן הנסיבות, ואף לא נקט אמצעי זהירות נדרשים כאמור, ובכך, הפר אף את חובת האמונים שלו כלפי החברה". תשובת אורי בן נון טרם נמסרה לבית המשפט. הדיונים בתיק יימשכו בחודש מאי הקרוב.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים