אולמרט על הקו

אורה ערמוני

 

ממלא מקום ראש הממשלה טילפן למרכז המשק בניר-עוז * והבטיח פיצויים הוגנים


קיבוץ ניר עוז

מתי בבלי (מגן), מרכז המשק של ניר-עוז, היה מאוד נרגש לקבל, ביום שלישי בצהריים (21.3) שיחת טלפון מממלא מקום ראש הממשלה, אהוד אולמרט. "השיחה כולה נסבה על שפעת העופות ועל הפגיעה האנושה שנפגענו", מספר בבלי. "אולמרט אמר לי שהוא מטפל בנושא אישית, שהוא מתכוון לדאוג לפיצויים הוגנים, והדגיש את היותו ידיד ההתיישבות. מאוד התרשמתי מזה שהוא עצמו, לא על-ידי שליח, ולא על-ידי פקיד, התעניין בשלומנו. בהמשך היום הוצאתי מכתב ובו הודיתי לו על ההתעניינות ועל הדאגה, וביקשתי שיטפל בניר-עוז, שלא די לו בקסאמים - עכשיו באה עלינו המכה הקשה של שפעת העופות".

 

ש: יהיו שייחסו את המחווה לבחירות שבפתח.

מתי בבלי: "בחירות או לא, יפרש כל אחד את המחווה של אולמרט כפי שיפרש. אני מתכוון להזכיר לו את הבטחותיו גם לאחר הבחירות".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים