פורים שמח

שלמה גלזר

 

רשם האגודות השיתופיות קבע כי הוועד הממונה במיצר יוחלף ויצורפו אליו שני חברי הקיבוץ. החברים מרוצים מאוד 


מאבקם המתמשך של חלק מחברי מיצר, קיבוץ זעיר בדרום רמת הגולן המתנהל תחת ועד ממונה, נשא פרי.

 

את עיקר ההישג, בדו"ח שהוציא חוקר מטעם רשם האגודות השיתופיות על המשך ניהול הקיבוץ על-ידי ועד ממונה, הם רואים בסעיף 8, בו קובע עוזר הרשם בהחלטה שהוציא כי "לאחר שעיינתי בדו"ח החוק, בהתייחסות הצדדים ושקלתי בעניין, הנני מחליט להשתמש בסמכות הנתונה לי - ומורה על מינוי ועד ממונה לקיבוץ לשנה אחת ובתנאים הבאים:

 

א.             התנועה הקיבוצית תודיע לי תוך 24 שעות מקבלת מכתב זה על שלושת מומלציה לוועד הממונה שלא מבין אלו המומלצים המכהנים היום בוועד הממונה.

ב.             לאחר שהיא תאושר על ידי הם ימונו כוועד ממונה לשנה.

ג.              עם מינויים יפעלו חברי הוועד הממונה לקיום לאלתר הצבעה חשאית בין חברי הקיבוץ לקביעת שני מומלצי הקיבוץ שיצורפו לאלתר להרכב הוועד הממונה.

ד.             לקראת סיום כהונתו של הוועד הממונה תיעשה בדיקה כלכלית וחברתית חדשה בעקבותיה ייקבע האם להאריך את כהונת הוועד הממונה או לא.

 

חברי מיצר שנאבקו בוועד רואים בהחלטה את ראשית הדרך לעצמאות.

 

דני כהן ומשה סינטה אמרו בתגובה, כי החלטת הרשם הקובעת כי חברי הוועד הנוכחיים לא ישמשו יותר בתפקידם, היא צעד ראשון בכיוון הנכון. הם הביעו תקווה כי מומלצי התק"ם החדשים יהיו מוצלחים יותר מקודמיהם. הם קוראים לכל חברי מיצר להתאחד ולפעול במשותף להגדרת מטרות ויצירת חזון ודרך.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים