כאן ביתי - עשרות קיבוצים הקימו ועד ציבורי, "כאן ביתי", להשוואת זכויות חברי הקיבוצים לחוכרים העירוניים

 

כאן ביתי

כתב "הדף הירוק"


עשרות קיבוצים הקימו ועד ציבורי, "כאן ביתי", להשוואת זכויות חברי הקיבוצים לחוכרים העירוניים

 


יעקב בכר

עשרות קיבוצים הקימו ועד ציבורי, "כאן ביתי", שינהל מאבק ציבורי להבטחת זכויות החקלאים בקרקע. הוועד יפעל לביטול האפליה של חברי הקיבוצים לעומת חוכרים עירוניים היושבים על קרקעות המינהל. כן יפעל הוועד להבטחת תנאים הולמים לקליטת הבנים כדי להבטיח את דור ההמשך בקיבוצים.

 

יעקב בכר, חבר מענית, העומד בראש הוועד הציבורי, אמר שחברי הקיבוצים הם אזרחים נאמנים למדינה שחיים ועובדים לפי החוק ובמשך עשרות שנים משלמים דמי חכירה וכל סכום שנדרש מהם עבור השימוש בקרקע. בתגובה הם מקבלים סטירות לפרצופם בדמותן של החלטות שמנשלות אותם צעד אחר צעד מזכויותיהם בקרקע. בסדרי העדיפות המעוותים של המדינה חברי הקיבוצים נמצאים כעת הרחק מאחורי חוכרים עירוניים שחלקם במשך שנים לא שילם דמי חכירה ואפילו אחרי פולשים לאדמות לא להם.

 

לדברי בכר על מדינת ישראל השתלטה אוליגרכיה משפטית שסבורה שהקיבוץ הוא רעיון שאבד עליו הקלח. מדובר בקבוצה השולטת על כל מוקדי הכוח במשרד היועץ המשפטי לממשלה, מינהל מקרקעי ישראל ובמשרד האוצר וכופה את דעתה בדרכים מתוחכמות על מקבלי ההחלטות.

 

האוליגרכיה הכלכלית-משפטית היא שעמדה מאחורי מסקנות ועדת קובי הבר, שפגעו באופן אנוש בזכויות חברי הקיבוצים תוך רמיסת זכויות הקנין שלהם. מדובר באנשים שבחלקם אינם מוכרים לציבור ולא נבחרו על ידו. הם מטילים את אימתם על הפוליטיקאים והם אלו שגרמו לביטול החלטה 979 המקורית שהיה בה המון הגיון וצדק עם הקיבוצים. הוועד הציבורי מתכוון לחשוף בפני הציבור את עבודת הקבוצה.

 

היעד הראשון של הוועד הוא מניעת אישורה של החלטה 979 בנוסח החדש על ידי מועצת מקרקעי

ישראל ביום ראשון הקרוב. הוועד הציבורי תובע החזרת הנוסח המקורי של החלטה 979, שהיה

מאוזן ונכון והשווה את זכויות חברי הקיבוצים היושבים על אדמתם עשרות שנים לתנאים שקיבלו

מאות אלפי תושבי ישראל במבצע ההיוון שערך המינהל. בנוסח החדש יתבעו חברי הקיבוצים

לשלם סכומים הגבוהים פי 10 מאלו ששילמו החוכרים העירוניים בעת רכישת דירתם, אומר בכר.

 

 

 


ראו גם:
לכ' מר אהוד אולמרט..., הנדון: שינוי מדיניות איוש נחלות בהחלטת ועדת הבר, הורדת הנושא מסדר יום ישיבת המועצה ב- 12.3.06 - רו"ח בועז מקלר
דרישה לדחיה הדיון במ.מ.י., איתן ברושי
לכתבה המקבילה ב"הקיבוץ"
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים