הקופה הפדגוגית

אורה ערמוני

 

עוד סערה חינוכית (על כסף, אלא מה), והפעם ב"סולם צור" בגשר-הזיו * יו"ר ועד ההורים מאשימה את הנהלת בית-הספר * חברים בוועד ההורים מאשימים את היו"ר * וההורים מתלבטים בין תשלומי "חובה", "רשות" ו"רצון" * מחלוקת (לא!) חינוכית


נושא תשלומי ההורים, ושימוש פסול לכאורה שנעשה בהם, מסעיר בשבוע האחרון את חברי הקיבוצים והמושבים השותפים בבית הספר האזורי "סולם צור" שבגשר-הזיו. בעקבות מכתב חריף שפרסמה ורד ליבן (בית-העמק), יו"ר ועד ההורים, שוקלים כמה מההורים להגיש תביעה נגד מנהלת בית הספר רגינה אבירם, ודורשים להחזיר חלק מהכספים שכבר שולמו, המיועדים למטרות שלא אושרו על-ידי משרד החינוך במסגרת תשלומי הורים. מן הצד השני מאשימים חברים בוועד ההורים את יו"ר הוועד בהתחשבנות אישית עם המנהלת.

 

המחלוקת בין ההורים, ובינם לבין הנהלת בית-הספר, החלה כבר לפני שנה וחצי, בזמן כהונתו של יו"ר הוועד הקודם, יגאל כנר (מצובה), אבל המכתב החריף ששלחה היו"ר הנוכחית לכלל הורי התלמידים, מפרט שורה של אי-סדרים לכאורה שביצעה הנהלת בית הספר, שזכתה, לדברי ליבן, גם לביקורת קשה מצד אגף הביקורת במשרד החינוך.

 

התשלום הממוצע שנדרש מההורים לשלם עמד בתחילת שנת הלימודים על 2,900 ש"ח, לא כולל תוספת תשלום עבור מגמות. משרד החינוך מגביל את תשלומי ההורים לסכום ממוצע של 1,300 ש"ח. בית הספר הציג בפני ההורים את מרכיבי התשלום, כשהם נחלקים לשלושה סעיפים: תשלומי חובה, תשלומי רשות, תשלומי רצון. היו הורים שהתרצו לשלם, מלבד ה"חובה", גם חלק מה"רשות" וה"רצון", אך סירבו לשאת בעלויות שנגעו לכיסוי חובות עבר של בית הספר, רכב למנהלת, תוספת עבור יום טיול, מורה לצילום וכיו"ב. לא אחת קיבלו התראה כי אם לא ישלמו את מלוא הסכום המבוקש, לא יוכלו ילדיהם להשתתף בפעילויות שונות מחוץ לבית הספר: טיולים, אירועי תרבות וכיו"ב.

 

לאחר שנואשה מההתנהלות של הנהלת סולם-צור, החליטה יו"ר ועד ההורים, ורד ליבן, לצאת בגילוי דעת קשה, תחת הכותרת: "סיכום ארבעה חודשי התנהלות כספית בחשבון ועד ההורים". על פי ליבן, מחייב החוק כל בית ספר במדינת ישראל לפתוח חשבון בנק בו יופקדו כל תשלומי ההורים. מורשי החתימה בחשבון הם מנהל/ת המוסד החינוכי, יו"ר ועד ההורים ונציג הבעלות של בית הספר. תחולת החוק, לאחר דחייה, הייתה נובמבר 2005. "למרות כל התהליכים שאנחנו עוברים", ציינה ליבן, "ולמרות דו"ח ביקורת שנעשה בבית הספר, עד עצם היום הזה לא הופקדו הכספים בחשבון הנ"ל - כל פעם בתואנה אחרת. בעקבות תלונה אנונימית ערך משרד החינוך (במאי 2005) ביקורת על ההתנהלות הכספית של סולם-צור. רק בעקבות דו"ח הביקורת נודע לי - יו"ר ועד ההורים - שבית הספר משתמש והשתמש בכספי ההורים ללא אישור חוקי, למטרות שאינן קשורות לחינוך ילדינו, כגון: אחזקת רכב של המנהלת, דלק, תיקונים, אגרות רישוי, אחזקת בית הספר, החזר הלוואות, שעות לימוד ועוד...".

 

בהמשך הדברים מפרטת ורד ליבן את הצעדים שננקטו. "המלצנו לבית הספר, בנאיביות רבה, שמבחינה ציבורית יהיה נכון להגיד שנעשתה כאן טעות, ולהחזיר את הכספים להורים. המלצנו שאם לבית הספר אין כסף להחזיר - ישמשו לכך כספי מכירת המכונית של ה'בעלות'".

 

מדוע לא יושמו "המלצות" הוועד? לטענת ורד, היה זה משום שהוועד עצמו החליט (בניגוד לדעתה) כי "הלקח נלמד והמעשים לא יישנו". בעקבות החלטת הוועד פנתה יו"ר הוועד הנחושה לייעוץ מקצועי אצל מפקחת בית הספר, נציגי החינוך במועצה ונציגי ארגון ההורים הארצי. כולם היו תמימי דעים כי יש להתריע בפני המנהלת, באופן חברי ובעל-פה, על השגגה שנפלה ביחס לניהול תשלומי ההורים וגבייתם - דבר שגורמים מסוימים לא יסכימו לקבל, וידרשו למצות עמה את הדין. בשלב שני - להתריע בכתב (הדבר נעשה כעת). "התראה ידידותית זאת באה ממקום חברי, המורכב מניסיון מר ומרצון למנוע תקרית שעלולה לגרום סבל רב ועוגמת נפש מיותרים", כך חותמת ליבן את מכתבה הפומבי ל-500 הורי בית הספר. "הורים רבים מרגישים שלוקחים מהם הרבה יותר מהמותר, ושבית הספר השתמש ומשתמש בכספים אלה לא למטרות אליהן יועדו". ליבן מעריכה כי "רבים מהתהליכים הבאים, לצערי, כבר לא יהיו בשליטתנו... ברקע יש תלונות אנונימיות למשרד החינוך, תביעות משפטיות, התלהמות נגד צוות בית הספר והמנהלת, כאשר כמה הורים, כבר תקופה ארוכה, נותנים לי להבין שהם 'מחכים בסיבוב' למנהלת".

 

לטענת שוקי צדוק (שבי-ציון), חבר ועד ההורים, מכתבה של ורד ליבן נגוע בהתחשבנות אישית ואינו משקף את הנעשה בבית הספר. "המכתב יצא על דעתה של ורד עצמה, ולנו, כוועד, יש הסתייגות מהכתוב בו ומכך שהמכתב נכתב ונשלח שלא על דעתנו".

 

ש: קיימת חובה על כל בית ספר לפתוח חשבון בנק שבו יופקדו תשלומי הורים, וזה לא נעשה.

שוקי צדוק: "בישיבה האחרונה, שהתקיימה לפני כחודש וחצי, סיכמנו על פתיחת חשבון כזה וכן על פרטי החשבון. אינני יודע אם זה נעשה, משום שורד עושה הכל על דעת עצמה ואיננה מדווחת לחברי הוועד. היא דורשת שקיפות מלאה ובעצמה אינה נוהגת כך. לעומתה, מנהלת בית הספר, רגינה אבירם, נוהגת בשקיפות מלאה ואף הגישה לורד ולוועד קלסר ובו רישום מפורט של כל ההוצאות. רגינה היא זו שמשתפת אותנו, ולא ורד, שטוענת שאנחנו חדשים ואיננו מבינים בנעשה".

 

ש: קיימת טענה שהשימוש בתשלומי ההורים לא נעשה למטרות חינוכיות אלא למטרות אחזקת רכב המנהלת, החזר הלוואות, שעות לימוד שלא מאושרות על-ידי משרד החינוך וכו'.

"את סעיף הרכב אישרנו משום שהוכח שהרכב משמש ונותן שירות לכל בית הספר, וכך גם סעיפים נוספים שאושרו, כמו גינון".

 

ביום רביעי (אתמול) אמור היה ועד בית הספר להתכנס לדיון במכתב ובתוצאותיו. "אם ורד תמשיך לנהוג בדברים על דעת עצמה, נשקול להדיח אותה מתפקידה", אומר צדוק.

 

על רגינה אבירם, מנהלת בית הספר (גשר-הזיו), אסר משרד החינוך להגיב.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים