דין מענק

אריק בשן

 

קבוצת-שילר לבית המשפט: בטל את הצו האוסר חלוקת "המענק המיוחד" * עוד פרק בעימות הקיבוצי


בתחילת השבוע פנתה קבוצת-שילר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה לבטל צו מניעה זמני - שהטיל עליה, לפני כשלושה שבועות, סגן הנשיא השופט יהודה זפט. הצו אוסר על הקיבוץ לחלק מענקים כספיים ל-36 מחבריו בהתאם להחלטותיו הפנימיות. צו המניעה נדרש, כזכור, על-ידי קבוצה בת 19 חברי שילר, שטענו, בין השאר, כי ההחלטה לגבי חלוקת המענק לבנים, שהוריהם היו חברי הקיבוץ ונפטרו לפני דצמבר 2004, לא נעשתה כדין, איננה חוקית, מפלה ונוגדת את תקנונו של הקיבוץ. בבקשה לביטול הצו טוען הקיבוץ כי מבקשיו הסתירו עובדות מהותיות ויצרו מצג עובדתי שגוי ומטעה, וכי אין מדובר ב"חלוקת רווחים", כי אם בהחלטה דמוקרטית שהתקבלה על-פי כל דין. בית המשפט טרם דן בבקשה לביטול.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים