שטרות בקירות

אורה ערמוני

 

יהודה דורון וקיבוץ שפיים מסרבים לרדת מהכותרות * והשבוע: האם הגזבר-לשעבר של הקיבוץ, החשוד במעילה, טמן חלק מהכסף בקירות ביתו * וגם: האם למשפחת דורון יש עדיין זכויות בביתה שבקיבוץ * וגם: האם הקיבוץ צריך לממן למשפחה ייצוג משפטי על-פי תקנות הסיווג החדשות * עוד פרק (מורחב) בסאגה


נראה כי מערכת היחסים בין שפיים ליהודה דורון מייצרת סנסציות לבקרים, ואין רגע דל. עוד פרק מרתק בסאגת הדמים (כספים), המתמשכת זה כמעט שלוש שנים (מאז מאי 2003) בין קיבוץ שפיים והנאשם במעילת המיליונים - נחשף השבוע (26.2) ב"ידיעות אחרונות": "גזבר הקיבוץ החשוד במעילה טמן חלק מהכסף בקירות ביתו". בהמשך מתואר כיצד, במהלך שיפוץ שנעשה בביתו של דורון בשפיים, לרגל כניסת משפחה חדשה להתגורר בו - החלו לנשור מן הקירות "מעטפות שמנות, אטומות היטב, שבתוכן היו ארוזים שטרות כסף: עשרת אלפים דולר ועשרת אלפים יורו".

 

כזכור, יצאו שליחי הקיבוץ אל חלקי עולם רחוקים: איי הבתולה, צפון אירופה ועוד, כדי לחפש את האוצרות הגנובים-הגנוזים - והנה נמצא הכסף הגנוב, או לפחות חלקו (הקטן, יש לומר), ממש מתחת לפנס.

 

בו ביום שנחשף בעיתונות סיפור האוצר שבקיר, הגיש דורון תלונה למשטרת ישראל על "התפרצות למגורים בקיבוץ שפיים"; על "חשד לגניבה מבית משפחת דורון בשפיים"; על "חשד כבד לפברוק ו/או שתילת ראיות בבית משפחת דורון בנוגע לכספי מזומן במט"ח שנמצאו, כביכול, בקירות שמאחורי ארונות המטבח". לטענת דורון, עדיין מתנהל דיון אצל הרשם לגבי השאלה אם עזב את הקיבוץ מרצונו, אם לאו, ולטענתו, עד להחלטה סופית של הרשם - אסור לשפיים לבצע "דיספוזיציה" כלשהי בביתו (לשעבר?) שבקיבוץ.

 

פרטי המקרה, מנקודת ראותו של דורון, מתוארים בכתב התלונה שהוגש למשטרה: "בזמן יציאתנו לחופשה מאולצת ו/או לפני כן נפרצה הכספת שבביתי, כמו כן ביום 4.8.2003 נפרץ ביתי ומנעולו הוחלף. תכולת הבית נגנבה והבית נאטם, כנראה במהלך 2004, בהוראת מזכיר קיבוץ שפיים, וזאת בניגוד מוחלט לצו רשם האגודות השיתופיות. למיטב ידיעתי וזיכרוני - מעולם לא הטמנתי כספי מזומן בקירות ביתי בקיבוץ. יחד עם זאת ברצוני לציין שבתקופת ניהולי את כספי המזומן שבנאמנות, החזקתי כספי מזומן בכספת (שבביתי) ולפעמים בארון חדר השינה. מכאן שטענת הקיבוץ שכספי מזומן הוטמנו בקירות היא מפוברקת, ובכל מקרה, למען הסר ספק, כל הרכוש, כולל כספי מזומן, שייך לי על-פי כל חוק ועל-פי צו מניעה מטעם רשם האגודות השיתופיות".

 

גם רשם האגודות, אורי זליגמן, כפי שמתברר מפרטי התלונה, היה מודע לאוצר שבקיר. בתרשומת הדיון שהתקיים אצלו לפני כחודש, ב-26.1.2006, בנוכחות מזכיר שפיים יובל שגיא, עורכת דינו אורנה לין, יהודה דורון ועורך דינו דורון רוזנברג - פרוטוקול שהוגש כנספח לתלונה שהגיש דורון למשטרה - מופיעים פרטי האירוע של ההתרחשות בביתו (לשעבר?) של דורון כדרמת מתח (השאלות מוצגות ליובל שגיא על-ידי עו"ד דורון רוזנברג):

 

רוזנברג: האם מצאת (בדירה) כסף?

שגיא: כן. ראוי לציין שהכסף נמצא חודשים רבים לאחר עזיבת המשפחה, רק שהזוג הורידו את הארונות ללא תיאום עם הקיבוץ ואז נפלו על-פי תיאורם (של הזוג שנכנס לגור במקום) שתי מעטפות... באחת 10 אלפים יורו ובשנייה כ-10 דולר, אותם הפקדנו למשמרת אצל עורכות הדין.

 

רוזנברג: אדם שעוזב מרצונו ישאיר כסף בסכומים כל-כך נכבדים בדירה?

שגיא: אדם שמחביא כל-כך הרבה כסף ישכח היכן שם שתי מעטפות בלבד. יתרה מזו, המעטפות נמצאו זמן רב, אולי שנתיים, לאחר עזיבת הדירה. לדירה זו כבר נכנסה חברה אחרת, שנמלכה בדעתה ולא המשיכה את השיפוץ. המעטפות התגלו רק לאחר שהתחילו את השיפוץ, חודשים רבים לאחר מכן. הוא (דורון) לא פינה את דירתו. יש לזכור שהבנות פינו את הדירה. יכול להיות שהוא לא שכח. זו שכחה שלהן, או שהוא לא אמר להן.

 

רוזנברג: גם קטי שכחה?

שגיא: יכול להיות. יחסית ל-14 מיליון זה לא הרבה.

 

רוזנברג: אז כולם שכחו.

שגיא: יכול להיות.

 

בעניין הדיונים המתמשכים אצל רשם האגודות, טוען עו"ד דורון רוזנברג כי הנושא הוא חברותם של בני הזוג דורון בשפיים: "כבר בזמנו הודיע הרשם, לאחר חקירה, שהנ"ל חברי שפיים, מה שאינו מונע מאסיפת הקיבוץ להפסיק אותה. על כל אותה תקופה ברור שמגיעים להם כל התקציבים, כולל מימון הוצאות משפטיות, כי היו חברי קיבוץ". לטענתו, החלטת האסיפה על הפסקת החברות הייתה מנוגדת לכללי הצדק הטבעי, הוותה הסתרה של אינפורמציה מחברי הקיבוץ, והרשם הוא שיצטרך לקבוע אם החלטת הקיבוץ מדצמבר נכונה וחוקית, או לא.

 

שפיים ישלם על ייצוג דורון?

 

תביעה נוספת, שיש לה גם היבט עקרוני, נמסרה השבוע (26.2) לבית המשפט המחוזי בתל-אביב מטעם יהודה דורון, על-ידי פרקליטו עו"ד דורון רוזנברג. התביעה גורסת חובת השתתפות של קיבוץ שפיים במימון ייצוגו של דורון בבית המשפט. דורון מסתמך בתביעתו על התקנות החדשות שנכנסו לתוקף ביום 11.01.06, תחת הכותרת: "תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס"ו-2005". בתוכן, קובעת תקנה מס' 3: "נתגלע סכסוך בין חבר לבין הקיבוץ, והקיבוץ בחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על-ידי עורך דין, או שסירב לקיים בוררות הקבועה בתקנונו, ישתתף הקיבוץ בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר בבוררות או בבית המשפט, בשיעור הוצאות דומה להוצאות הקיבוץ ובשים לב למקורות הכספיים של החבר".

 

בפתיחת התביעה מתבקש בית המשפט להצהיר כדלקמן: "על קיבוץ שפיים להשתתף במימון ייצוגה של משפחת דורון בהליכים השונים הננקטים בין הצדדים בערכאות השונות, על מנת לאפשר למשפחת דורון להרוויח יומה בערכאות הנ"ל באופן ראוי, שוויוני וצודק בסכסוך שנתגלע בינה לבין הקיבוץ, בין היתר בעניין חברותם בקיבוץ, וזאת מכוח תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ); כי התובעים זכאים לדמי שכירות חודשיים מאת הקיבוץ ו/או לקבלת דיור חלופי ו/או שווה ערך לדיור חלופי בדמות דמי שכירות ראויים וכן לתקציב מחיה הנהוג בקיבוץ שפיים; כי התובעים זכאים להשתתפות הקיבוץ בהוצאות רפואיות. כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין".

 

עורך דינו של דורון מתאר את מצבו הפיזי והנפשי הרעוע של לקוחו ומצב משפחתו, בעקבות נישולם מכל זכויותיהם כחברי שפיים והשלכתם, כדבריו, לרחוב. "אין לשער את המשמעות האמיתית של החלטת האסיפה הכללית בעניין משפחת דורון, שהנה לא אחרת מאשר גזר דין מוות למשפחה כולה", נכתב בבקשה. "היה מצופה וראוי מקיבוץ מכובד ואמיד, כדוגמת קיבוץ שפיים, כי בד בבד עם זריקת משפחת דורון לרחוב, יראה לנכון להעמיד למשפחה זו סיוע כספי, ולו המינימאלי ביותר, על מנת לאפשר לה להתגונן בפני טענת המעילה הקשה שהטיח בה הקיבוץ, במסגרת ההליכים המשפטיים שנקט כנגדה, וכן סיוע כספי לשם התמודדות עם המועקות והלחצים הכבדים, אליהם נקלעה המשפחה בנסיבות העניין".

 

בסיכום הבקשה נכתב: "כניסתן לתוקף של התקנות מחייבת את הקיבוץ לשנות גישתו ולהעמיד לרשות המבקשים את המימון הדרוש להם על מנת להתגונן בפני מלחמת הסרק שהוא מנהל נגדם".

 

תביעות מגוחכות והזויות

 

יהודה דורון אינו חבר שפיים, על כל המשתמע מכך* תגובת הקיבוץ

 

תגובת לימור בראון, דוברת שפיים: "תביעת יהודה דורון למימון שכר טרחתם של עורכי דינו המתחלפים תדירות היא תביעה חסרת כל בסיס. היא נעשית במסגרת ניסיונותיו הנואשים להתיש את המערכת באין-ספור תביעות מגוחכות ותלונות הזויות. יהודה דורון אינו חבר שפיים מאז החלטת אסיפת הקיבוץ שהתקבלה ברוב מוחלט ב-19 בדצמבר 2004 וקבעה את הוצאתו מהקיבוץ. מאז יהודה אינו חבר בשפיים על כל המשתמע מכך. ערעורו נדון בפני הרשם בימים אלה, והחלטה בעניין טרם התקבלה".
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים