פרשת שפיים-דורון: מסתמן גישור

יעקב דרומי

 

לאחר תביעות ותביעות שכנגד, ייתכן והפרשה או חלקה יסתיימו מחוץ לבית המשפט. בתוך כך יש מחלוקת חדשה: מי יממן הוצאות משפטיות של חבר קיבוץ? 


סוגיה בעייתית נוספת, שהצמיחו "תקנות הסיווג", היא זו הקבועה בתקנות הסיווג - "יישוב סכסוכים", המגדירה סכסוך בין חבר לקיבוץ, ככל סכסוך שנוגע ל"יישום החלטת אסיפה כללית כלפי חבר", ובכלל זה שאלות של ערבות הדדית, "שיוכים", שכר דיפרנציאלי". במקרה בו פנו הצדדים להליך בוררות, והקיבוץ בחר להיות מיוצג בידי עו"ד, יהיה זכאי החבר להשתתפות הקיבוץ בהוצאותיו המשפטיות, בהליך הבוררות, "בשים לב למקורותיו הכספיים של החבר". הוראה דומה תחול גם כשהקיבוץ סירב לבוררות והדיון עבר לבית המשפט. התקנות שביקשו (אולי) ליצור שוויון מסוים, אינן קובעות מה הדין אם החבר הוא זה שבחר להיות מיוצג ואילץ את הקיבוץ לשכור עו"ד, ובכל מקרה הן עלולות לפתוח פתח למצב שבו חבר יגרור את הקיבוץ להליך משפטי, בידיעה שממילא הקיבוץ ישתתף בהוצאותיו המשפטיות.

 

סוגיה זו, כך אומרים, כבר עלתה לדיון בקשר ליהודה דורון משפיים. דורון פנה לרשם האגודות ולבית המשפט, בדרישה כי הקיבוץ ישתתף בהוצאות המשפטיות שלו, נוכח הקבוע בתקנות הסיווג.

 

מי שיכריע, יידרש למספר תשובות ובהן: האם התקנה חלה בדיעבד גם על אירועים שקרו קודם לכניסת תוקפה בינואר 2006 ומה הדין כאשר יש "סכסוך משפטי" בין קיבוץ לבין תאגידים או עסקים שיש לחבר. עד כה, ידועים מקרים בהם בתי המשפט (קודם לתקנות), דחו בקשה דומה של חבר לקבל מימון להוצאות משפטיות.

 

בימים אלה, שוקדים ישראל ויזל (ראש המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית) ופרופ' מוטי מירוני (מומחה לדיני עבודה וגישור), על הסכם גישור בין הקיבוץ לבין דורון, לפיו הם ימונו למגשרים לגבי חלק מהמחלוקות. גם בהליך זה, מן הסתם, תעלה שאלת מימון או השתתפות הקיבוץ בהוצאות המשפטיות.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים