חמדיה בהקפאה

יעקב דרומי

 

בהוראת בית המשפט המחוזי הוקפאו כל ההליכים נגד הקיבוץ. אחת הנושות זועמת על הקיבוץ שלא הורה לה להפסיק לספק משקאות קלים לחדר האוכל, וסיבך אותה. "מי שאין לו כסף לשלם על קולה", היא אומרת, "שישתה מים" 


בתום דיון בבית המשפט המחוזי בנצרת, קיבל השופט אברהם אברהם את בקשת קיבוץ חמדיה, והורה להקפיא את ההליכים כנגד הקיבוץ לתקופה של 90 ימים (עד סוף אפריל). זהו הקיבוץ החמישי שפונה להליך של הקפאת הליכים. קדמו לו בית קמה, עמיר, החותרים ומצובה.

 

עו"ד איתן ניר, ממשרד שלמה כהן ושות', שייצג את הקיבוץ והנאמן, יחד עם עורכי הדין מיכל ינאי ופלג רחמן, ציין כי זהו "הקיבוץ השני שמבקש הקפאה בבית המשפט המחוזי בנצרת" (אחרי עמיר) והדגיש כי "הקיבוץ מורכב בעיקרו מאנשים בגילאים מתקדמים מאוד, רובם פנסיונרים ונדרשו פעולות דחופות כדי שהמצב הכלכלי של הקיבוץ יתייצב ולא יימצא עצמו הקיבוץ לאחר בקשת הקפאת ההליכים בפני שוקת שבורה". המועצה האזורית, אמר ניר, נטלה על עצמה אחריות על כל מערכת החינוך בקיבוץ. בנוסף, "כפעולת התייעלות מיידית, פוטרו 50 עובדים" וכן "קיימת הסכמה של משקי בית שאן להעמיד אשראי שוטף עד 200,000 שקלים".

 

עו"ד מערוף, ב"כ חברת החשמל (לה חייב הקיבוץ כ-3.6 מיליוני שקלים), התנגד לבקשת ההקפאה. לדבריו, "לפי מצבת החובות של הקיבוצים, ככל שידוע לחברת החשמל, כנראה שדלתות בית המשפט יוצפו בעתיד בבקשות מסוג זה".

 

זהבה תירוש, אחת הנושות, הביעה תרעומת קשה על התנהגות הקיבוץ. לדבריה, היא "סיפקה לחדר האוכל משקאות קלים עבור חברי הקיבוץ בידיעה שתקבל תשלום. משקאות קלים זה לא קמח ולא מים, זה מותרות. הם יכלו לוותר על הקולה ולהגיד לי לא לספק. לבי יוצא אל החברים, אך אני מאוד כועסת. מי שאין לו כסף לשלם על קולה, שישתה מים. הקיבוץ צריך לקחת אחריות אישית. עכשיו לי אין כסף לשלם משכורות לשני העובדים שלי".

 

השופט אישר את מינויו של דני עברי כנאמן לשם גיבוש וביצוע הסדר נושים, הסמיך אותו לנהל ולהפעיל את עסקי האגודה ונכסיה, וקבע כי בתקופה זו יביא עברי תוכנית הבראה לקיבוץ והצעה להסדר נושים.

 

ניתן אישור לנאמן להעסיק את רו"ח נעם נצר וכן להתקשר עם חברת מי-רם תשתיות שתנהל, תפעיל ותתחזק את מערך התשתיות בקיבוץ (חשמל, מים, תקשורת וביוב), תגבה כספים עבור השירותים ותשלם לספקים עבור השימוש. עוד אושר למשרד עו"ד שלמה כהן ושות', לייצג את הנאמן.

 

עברי הביע חשש כי 7 עובדים זרים שמעסיק הקיבוץ בחקלאות ובמטעי הקיבוץ יעזבו וענפים אלה ייפגעו, אם לא תשולם להם מפרעה וביקש לאשר להם תשלום של 50,000 שקלים, שכן הם טרם קיבלו את משכורת חודש ינואר, ואת משכורת חודש דצמבר קיבלו בחלקה. בית המשפט קיבל את עמדת בנק הפועלים, באמצעות עו"ד אביתר קנולר, שניתן להסתפק בתשלום סך 2,000 שקלים לכל עובד, ו"אין להפלות לטובה את העובד הזר על פני המקומי". עוד אושר לנאמן לשלם לכל אחד מהעובדים השכירים בקיבוץ שפוטרו בסוף ינואר, מפרעה של 1,000 שקלים. עוד ביקש הקיבוץ שהכספים בקרנות הפנסיה הקיימות (בבנק ובחב' הביטוח), יועברו לשם החברים. עו"ד ניר הדגיש את הדחיפות בהעברת "הפנסיה לחברי הקיבוץ הוותיקים שזה מקור מחייתם היחיד". בנק לאומי ביקש "ללמוד את הנושא, לבדוק בבעלות מי קרנות הפנסיה", ולוודא שאכן הקיבוץ הפסיק לבצע הפרשות שוטפות לקרנות המתנהלות על שם החברים". השופט יחליט גם בכך בימים הקרובים.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים