בדרך לפלמחים עומד היועץ המשפטי לממשלה

אורית פראג

 

ויכוח על הגדרת מעמדם של מפוני אלי סיני ביישוב הקבע שלהם בפלמחים מעכב את קליטתם בקיבוץ 


פלמחים

הדרך של מפוני אלי סיני ליישוב קבע בפלמחים הולכת ומסתבכת, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה מני מזוז ערער על החלטתו של רשם האגודות להקנות לאנשי אלי סיני מעמד של עצמאות כלכלית לכשיקלטו בקיבוץ.

 

כזכור ביקשו אנשי אלי סיני המתגוררים במאהל הסמוך לקיבוץ יד מרדכי, להתקבל כחברים בפלמחים במעמד מיוחד. בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר לשם הסדרת תהליך קליטתם בקיבוץ, בהשתתפות מזוז, רשם האגודות זליגמן, יעקב אפרתי, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות, עוזי קרן, יועץ לענייני התיישבות במשרד ראש הממשלה, ויונתן בשיא, ראש מנהלת סל"ע, אישר היועץ המשפטי את דרישתם של אנשי פלמחים לקבלת פיצוי מיידי על קרקע שעומדת לשנות ייעודה לשם בניית 50 המגרשים לנקלטים החדשים, אך התנגד לאשר להם מעמד מיוחד של עצמאות כלכלית. זאת בנימוק, שאם הנקלטים רוצים את המגרשים במחיר שמוצע להם, עליהם להיות חברים לכל דבר ועניין.

 

לפני כחודש הוחלט בקיבוץ פלמחים ברוב גדול של 87% על קליטתם של מפוני היישוב אלי סיני מגוש קטיף במעמד מיוחד, שהוגדר על-ידי הרשם כמעמד של עצמאות כלכלית. פירושו של דבר הוא שהחברים החדשים הם שותפים לקהילת פלמחים ללא שיש להם חלק בנכסי הקיבוץ או חובותיו. על פי התכנון היו אמורות 50 המשפחות של אנשי אלי סיני לבנות את בתיהן על 50 מגרשים בתוך הקו הכחול, בשטח שיופשר לבניה לאחר שינוי ייעוד. בתמורה דרש קיבוץ פלמחים לקבל תשלום של 12 מיליוני שקלים שיאפשרו לקיבוץ לבנות בתים גם לבניו בשכונה האמורה להיבנות ונמצאת בתהליכי אישור.

 

איה פונטן, יו"ר הקהילה של פלמחים, מאשרת את הדברים ואומרת, כי הקיבוץ נמצא בעיצומו של המשא ומתן כדי להגיע להסכם משולש בין הקיבוץ, המפונים ומנהלת סל"ע. "עיקר הדיון נסב סביב המעמד של אנשי אלי סיני", היא אומרת. "סירובו של היועץ המשפטי לאשר את קבלתם של אנשי אלי סיני במעמד של עצמאות כלכלית, נעוץ בזיקה שבין המעמד שהיועץ יכריע עליו ובין התשלום שהמתיישבים החדשים יצטרכו לשלם על הקרקע".

 

אנשי אלי סיני טוענים כי העתקתם מביתם אלי סיני, שהייתה אגודה שיתופית קהילתית, מקנה להם את הזכות להיות חברים לכל עניין ודבר. הגדרת מעמדם של תושבי אלי סיני תקבע לא רק את גובה התשלום על הקרקע, אלא גם את היכולת להפוך את בתיהם לסחירים.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים