ובינתיים, בגליל

שירה חיים

 

הקיבוצים יקימו "פורום אזורי" לטיפול בזכויותיהם בקרקע


הקיבוצים בגליל יקימו פורום לטיפול בזכויותיהם בקרקע - כך הוחלט בישיבת ההנהלה המשותפת של החברה לפיתוח הגליל ומג"ע (משקי הגליל העליון). פורום הקרקעות, שיכלול את המועצה האזורית גליל עליון ואת החברה לפיתוח הגליל, יסייע לקיבוצים בשמירה על זכויותיהם בקרקע ובשיוך דירות ונחלות לחברים. פורום הקרקעות ימשיך לטפל גם בזכויות בקרקע של קיבוצים שמיקומם מסווג כ"אזור פיתוח א'", ושאינם מוגדרים כיישובי קו עימות - במגמה להשוות את תנאיהם. הפורום ידאג לצרף את קיבוצי הגליל לתביעות משפטיות להגנה על זכויות חברי הקיבוצים בקרקע.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים