בכמה משפטים כלכליים

יעקב דרומי

 

על שותפויות, משכורות וגם מילה על בננות


פוליאון מגדיל את ההון

 

12 מיליוני שקלים השקיעה קרן ההשקעות "קציר" (שהוקמה בידי רמי מנדולה, בנק הפועלים וקבוצת הראל) במפעל "פוליאון" של קיבוץ ברקאי, תמורת 50% מהמפעל.

"פוליאון תעשיות" עוסק בייצור יריעות פוליאתילן למגוון שימושים. המפעל הוקם ב-1972, בשנת 1998 מיזג המפעל את החלק החלקאי של פוליאון עם גניגר פסלטיקה. הקיבוץ מחזיק כיום ב-18% מגניגר פלסטיקה. מוצרי החברה כוללים יריעות פלסטיק בתחום אריזת המזון, פוליליד - לאיטום מגשיות וגביעי מזון, המאפשרת שמירה על טריות המוצר, ויריעות פולינום, המשמשות לבידוד תרמי ואקוסטי.

המפעל מעסיק 80 עובדים, מתוכם 30 חברי קיבוץ. בשנת 2005 הסתכמו מכירותיו ב-80 מיליוני שקלים. איתמר שויקה, מרכז המשק, אומר כי "זהו אחד המהלכים האסטרטגים החשובים שהמפעל עשה. התחברנו לקבוצה בעלת יכולות ניהול גבוהות, עניין שיתרום רבות לקיבוץ עצמו". מנכ"ל המפעל הוא בועז רובל מקיבוץ ברקאי, והיו"ר הוא אבי מרגלית.

 

גניגר פלסטיקה רוצה לגייס כסף

 

גניגר פלסטיקה (קיבוץ גניגר), המייצרת יריעות לחממות, חיטוי, חיפוי קרקע ושקים, מתכוונת לגייס 84 מיליוני שקלים בהנפקה ובאג"ח להמרה. ההנפקה מתוכננת לפי שווי חברה של 113 מיליוני שקלים.

 

כיסאות כלכליים

 

מאיר בראון (גן שמואל), עוזרם של 5 שרי חקלאות בעבר ומנכ"ל התאחדות מגדלי בקר בהווה, מונה לשמש דירקטור בפלסאון (מעגן מיכאל) וחבר ועדת הביקורת.

שאול אשכנזי יסיים בסוף פברואר את כהונתו בתפקיד יו"ר גולן פלסטיק (שער הגולן) ובמקומו יגיע יונתן מלמד (רמת יוחנן), המכהן בתפקיד יו"ר איגוד התעשייה.

גם בפיטק טכנולוגיות (יד מרדכי מחזיק בה 30%), העוסקת במוצרי בקרה לחקלאות - התחלף המנכ"ל. מעתה יכהן בתפקיד אברהם שמריז לולו, שהיה מנהל הכספים של פולישק (ניר יצחק, סופה).

 

עולים כיתה בפלסטרו - גם בשכר

 

באסיפה השנתית הקרובה בפלסטרו (קיבוץ גבת), שתתקיים בתחילת חודש פברואר, יתבקשו בעלי המניות לאשר תנאי העסקתם של דירקטורים ומנכ"לים.

ליו"ר דירקטוריון פעיל של החברה - יתבקשו בעלי המניות לאשר 52,000 שקלים לחודש, כנגד חשבונית מס וזאת תמורת שני ימי עבודה בשבוע, בממוצע חודשי. החברה תישא בהוצאות עלות הרכב והטלפון. ההסכם יהיה בתוקף עד אפריל 2010, כאשר כל צד יוכל לסיימו בהודעה מוקדמת.

לסגן יו"ר דירקטוריון פעיל - חבר הקיבוץ, שיעבוד בהיקף של כשני ימי עבודה וחצי בשבוע - תשלם החברה לקיבוץ סכום קבוע של כ-15,000 שקלים, בצירוף החזר הוצאות סבירות, והכל כנגד חשבונית.

בעד עבודתו של מנכ"ל החברה, אף הוא חבר הקיבוץ, תשלם החברה לקיבוץ 52,000 שקלים, כנגד חשבונית מס, ותעמיד לרשותו רכב צמוד, טלפון והחזר הוצאות. לאחר שישודרג הרכב של המנכ"ל, תהיה עלות שכרו הכוללת 64 אלפי שקלים לחודש, וזהו גידול של ממש משכרו הנוכחי שעמד עד כה על כ-30,000 שקלים (בעלות כוללת של כ-37,000 שקלים לחודש).

עוד יאשרו בעלי המניות תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים, בהתאם ל"תקנות גמול דירקטורים", בחוק החברות.

שווי השוק של פלסטרו כיום בבורסה הוא כ-140 מיליוני שקלים. מכירותיה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2005 הגיעו ל-273 מיליוני שקלים.

 

גם בעל-בד עולה השכר

 

האסיפה הכללית של על-בד (משואות יצחק) שהתכנסה השבוע, אישרה כי התמורה שתשלם החברה למושב בעד שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל תהיה בעלות של 69,300 שקלים לחודש. עלות העסקת מנכ"ל החברה היא 77,000 שקלים לחודש.

שווי השוק של על בד בבורסה עולה על 303 מיליוני שקלים. מכירותיה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2005 הסתכמו בכדי 441 מיליוני שקלים.

 

עדכונים גם בשלא"ג תעשיות

 

שלא"ג תעשיות (קיבוץ שמיר), העוסקת בייצור בדים לא ארוגים, תבקש מבעלי המניות שלה, באסיפה הקרובה, לעדכן את שכר הבכירים שלה, חברי הקיבוץ.

סמנכ"ל טכנולוגיה - החברה תשלם עבור שירותיו לקיבוץ 35,750 שקלים לחודש, בעלות כוללת.

בעד עבודתה של מנהלת השיווק - יקבל הקיבוץ 27,300 שקלים לחודש.

בעד 20 משרות חברי הקיבוץ המועסקים בחברה - תשלם החברה לקיבוץ עלות כוללת של 345 אלפי שקלים (עדכון של 6.5% ביחס לעלות הנוכחית).

עוד משלמת החברה לקיבוץ בעד שכירות של חצרות ומבנה, בשטח 13,500 מ"ר - סכום של 43,500 דולר לחודש. סכום נוסף של 100,000 שקלים לחודש - משלמת החברה לקיבוץ בעד אספקת שירותים, שירותי ניהול דירקטורים מטעם הקיבוץ, ייעוץ, ארנונה על שטחי המפעל, מים, כלכלה של עובדים חברי קיבוץ, חשבות שכר, שירותי חצר ורפואה.

שלא"ג נסחרת היום לפי שווי של 212 מיליוני שקל, ומכירותיה בתשעת החודשים הראשונים של 2005 הסתכמו בכדי 214 מיליוני שקלים.

 

הושלמה עיסקת פלריג-פולישק

 

הושלמה העסקה עליה דיווחנו עוד בחודש דצמבר, לפיה קנתה פולישק (ניר יצחק, סופה) פעילות ונכסים של פלריג (נאות מרדכי), שאינם כוללים זכויות במקרקעין ובתחום מוצרי הבדים, תמורת 17 מיליוני שקלים. לפי ההסכם, תעסיק פולישק להעסיק חלק מעובדי פלריג. פולישק תייצר עבור פלריג חלק ממוצרי הבדים, ותשכור מנאות מרדכי, למשך שמונה שנים את המקרקעין בהם ממוקם מפעל פלריג תמורת דמי שכירות חודשיים של 116 אלף שקל.

 

הסינים באים

 

משלחת של אנשי עסקים בתחום החקלאות, בראשותו של מזכיר המפלגה של "פרובינציית" היילונגג'יאנג שבסין (שאוכלוסייתה מונה 38 מיליון תושבים), באה לישראל, כאורחת מכון היצוא, כדי לקדם שיתופי פעולה בתחום החקלאות ולהשתתף בסמינר מקצועי בנושאים כלכליים וחקלאיים. בתוכנית ביקורים מקצועיים, בהם אנשי המשלחת יציגו פרויקטים להשקעה ושיתוף פעולה, בחברות "שיאון להזרעה מלאכותית", "תעשיות לכיש", "צ.ח.מ. אפיקים מערכות חליבה", "נען דן", "פלסטרו", "משתלות תשובה" ו"נטפים".

בין החברות שמגיעות במשלחת נמצאים ראשי התאגיד החקלאי הגדול ביותר בסין, Beidahuang, עם היקף מכירות של 3.3 מיליארד דולרים (המחזיק שטחים בהיקף של 54 אלף קמ"ר, ומעסיק 1.6 מיליון עובדים).

 

מטוסקנה, דרך אוסטרליה לסין

 

"נען דן" (מוצרי השקיה), חתמה על הסכם עם התאגיד הסיני ביידהונג לפיתוח והקמה של חממות מבוקרות לגידולי פרחים במדינה, בהיקף של 2.5 מיליוני דולר.

החברה דיווחה בתקופה האחרונה על פעילויות חו"ל נרחבות, ובהן השקעה של 1.3 מיליוני דולרים בהקמת מפעל באוסטרליה, בשטח של 4,000 מ"ר, שמתוכנן להתחיל לפעול בתחילת 2006, וכן חברה בת במקום, שמחזור פעילותה השנתי אמור להגיע לכדי 6 מיליוני דולרים.

בדרך תספק "נען דן" מערכות השקיה ליקבים בטוסקנה ב-3 מיליוני שקלים, וזאת בהמשך לסמינר השקיה שהיא קיימה במקום, ובה הציגה טכנולוגיות להשקיית כרמים וחידושי השקיה נוספים.

 

מוכנה להזרעה

 

חיישן אלקטרוני, מבוסס פטנט, שפיתחה "אס.סי.אר" מנתניה, שימצא על צוואר הפרה ומאזין לקולות העלאת הגרה שלה, יספק מידע לרפתן על כל שינוי במצב בריאותה של הפרה, ותנובת החלב שלה. החיישן גם בודק את התנועות שמבצעת הפרה. בעת ייחום מגבירה הפרה את תנועותיה וכך יכול הרפתן לדעת שהגיעה העת להזריעה. הייחום של הפרה נמשך יממה אחת בלבד ולכן חשוב לרפתן "לתפוס" אותה במועד, כדי שאכן תיכנס להיריון. הפיתוח יוצג בתערוכת אגריטך הקרובה.

 

מילואות מגוונת

 

2,700 טונות מוצרי פטם "טרי, ארוז וממותג מילועוף" שיווקה מילואות בשנת 2005, יותר מכפליים הכמות ששווקה ב-2004. יובל אורן, מנכ"ל מילואות: "עם זאת, אנחנו לא מתעלמים מכך שנידרש להשלים בעתיד מוצרים חדשים בסל. תנובה בונה היום שוק מעניין למוצר של בשר טרי. לדעתנו, לא צריך לבנות בית מטבחיים מיוחד כדי להביא מוצרים כאלה למדפים, ואנחנו בוחנים את האפשרות בשנים הבאות להיכנס גם לתחום מוצרי בשר בקר טרי. המוניטין שיש לנו ברשתות השיווק יגרום לכך שיקבלו אותנו בסבר פנים יפות אם נבוא למדפים עם מוצרי בשר בקר טרי".

 

זה לא נעים לראות מסוף סגור

 

מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, גיורא סלע, אומר כי הנזק המצטבר למגדלי הפירות מסגירת מסוף קרני למעבר תוצרת חקלאית וסחורות, במשך 11 ימים ברציפות, מסתכם ב-10 מיליוני שקל. 40 משאיות עמוסות בפרי ששוויו 3-2 מיליוני שקלים ממתינות לכניסה לרצועת עזה ובהיעדר פתרון לבעיה, הפרי ירד לטמיון. לדברי סלע, עיקר הנזק הוא בענף הבננות שתכנן למכור 3,000 טונות בשבוע לתושבי רצועת עזה. בננות אינן ניתנות לאחסון לאורך זמן ופרי שלא נמכר במועד צריך להיות מושמד. בנוסף מעוכבים משלוחים של תפוחים, אבוקדו ואפרסמונים. לדבריו, צריך למצוא נקודה חלופית להעברת הסחורות, שכן החקלאים נאלצים לשאת בכל ההפסדים הכספיים.
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים