איך יוצאים מהמיצר

שלמה גלזר

 

חלק מחברי מיצר שלחו לאחרונה מכתב, בו הם מבקשים להפסיק את חברות הקיבוץ בתנועה. המכתב הזה הוא שיאו של מאבק שהם מנהלים כנגד ועד ממונה שמינה רשם האגודות השיתופיות לקיבוץ. ולוולה: מדובר בקיבוץ בהתהוות, המנוהל על-ידי ועד ממונה, ואת זה כידוע לא עושים בשל הצטיינות של הקיבוץ 


ולוולה שור

"אנו, רוב חברי מיצר אשר ברמת הגולן, מבקשים להפסיק את חברותו של קיבוץ מיצר בתנועה הקיבוצית המאוחדת. בקשתנו נעשית בלב כבד מתוך כאב רב, מכיוון שאנו חשים שאין לנו ברירה אחרת". הפתיחה הזאת שייכת למכתב אותו שלחו חברי מיצר למזכיר התק"ם זאב (ולוולה) שור ב-31 בדצמבר והיא מביאה לשיא את המחלוקת החריפה בין הקיבוץ להנהגת התק"ם סביב פעילותו של ועד ממונה לקיבוץ, למרות התנגדותם התקיפה של מרבית החברים.

 

ולוולה אינו נשאר חייב וכבר למחרת השיב למזכירות הקיבוץ: "בניגוד לכל נוהג או נימוס אלמנטרי מקובל, נשלח אלי מכתב זה ללא חתימת חבר או חברים, עובדה המונעת ממני לדעת האם משקף מכתב זה את דעתם של רוב החברים. מן הטעם הזה אשיב בקיצור:

1.      האמור במכתב זה אינו משקף את האמת העובדתית במלואה.

2.      לקיבוץ מונה על-ידי הרשם ועד ממונה והוא עושה מאמצים כבירים להשיבו לדרך המלך.

3.      בימים אלו מונה לקיבוץ חוקר מטען הרשם ואנו ממתינים לסיום עבודתו".

 

בנוסף קובע ולוולה כי הדרכים להפסקת חברות קיבוץ בתנועה קבועות בתקנון ואינו נעשה על-ידי מכתב אנונימי ומבקש להעביר את מכתבו לכל החברים.

 

למכתבו של ולוולה שהופץ לכל חברי מיצר הוסיף יו"ר הוועד הממונה איתן סט (גדות) בכתב ידו: "נדמה לי, שצריך כישרון מיוחד לקחת הרבה עובדות ולארוג אותן למטווה כל כך מטעה במסקנותיו. אבל כשיורים, יורים לכל הכיוונים".

 

לדברי חברים במיצר המכתב למזכיר התק"ם היה צעד של יאוש. לדבריהם, הושגה פשרה בין נציגי הקיבוץ, ולוולה, רכז המחלקה לצמיחה דמוגרפית עמיקם אוסם ורכז אגף המשימות יואל מרשק, לפיה תוארך כהונתו של הוועד המנהל עד נובמבר 2006 ואז תתקיים אסיפת חברים בה יוחלט על המשך או הפסקת כהונת הוועד המנהל, תופסק מיידית עבודתם של יו"ר הוועד איתן סט, הגזבר והמזכירה הטכנית, ישולמו ההוצאות המשפטיות של חברי הקיבוץ ויפתח מבצע לקליטת חברים חדשים. אולם, לטענתם, הפשרה אינה מתבצעת, לאחר שמרשק, שעליו הוטלה המשימה, החליט מסיבותיו שלא לבצעה.

 

מפנייה דחופה לרשם האגודות השיתופיות מצד 13 מחברי מיצר (בקיבוץ 18 חברים) עולה, כי לטענת רוב חברי הקיבוץ, בספטמבר 2005 הגישו רוב חברי מיצר בקשה שלא להאריך את כהונת הוועד הממונה, אשר הסתיימה חודשיים אח"כ וכהונתו הוארכה בשנה נוספת. עוד נכתב בפנייה הדחופה, כי התנועה הגיעה עם החברים להסכמות שהיו יכולות לפתור את הבעיה, אבל היא אינה מקיימת אותן.

 

לטענת חברים במיצר, ההחלטה על הקמת הוועד הממונה התקבלה אצל רשם האגודות השיתופיות בעקבות מה שהם מכנים "מצג שווא", לפיו החליטה אסיפת הקיבוץ ב-12.7.04 על פנייה לרשם כדי שימנה ועד ממונה לקיבוץ. לטענתם, גם מפרוטוקול האסיפה הבאה (9.8.04) עולה כי לא התקבלה בה כל החלטה בנושא וההצעה למנות ועד מנהל עם שני נציגים חיצוניים בלבד, לא עברה.

 

מאחר והוויכוח בין רוב חברי מיצר להנהגת התק"ם לא התקדם מבחינתם לשום מקום, פנה עו"ד אסף שימשי ממשרד בלטר גוט אלוני ושות' בשמם לרשם וביקש לבטל את המשך כהונתו של הוועד הממונה ולהורות לו לממן את ההוצאות המשפטיות של חברי הקיבוץ.

 

לפני כמה חודשים מינה הרשם חוקר מטעמו כדי שיבחן את המצב בקיבוץ ואת הצורך בקיום ועד ממונה, לו, כאמור, מתנגדים רוב חברי הקיבוץ.

 

התארכות ה"בדיקה" הביאה את עו"ד שמשי לשלוח בקשה דחופה למתן הוראות מיידיות ובו הוא מבקש פעם נוספת בשם החברים לממן את הוצאות החברים ולאפשר להם לקבל ייצוג משפטי. כמו כן הוא מבקש עד להשלמת החקירה, כי הקיבוץ ינוהל על-ידי מנהל נבחר ולא על-ידי אותו ועד ממונה שכהונתו הוארכה ללא עילה ובאופן לא סביר.

 

מזכיר התק"ם ולוולה שור אינו מתרגש: "לקיבוץ יש ועד ממונה, אני לא מכיר פשרות בעניין הזה, על ועד ממונה מחליט הרשם וכידוע זה קורה לא בגלל הצטיינות יתרה של קיבוץ".

 

"נכון להיום", מציין ולוולה, "החוקר שמונה על-ידי הרשם לקראת סיום עבודתו ולפי הערכתי יהיו שינויים בוועד הממונה ויהיו בו גם חברי קיבוץ. צריך לזכור שמדובר בקיבוץ עם אמצעי ייצור ופוטנציאל צמיחה ובכוונת התנועה להפוך אותו לקיבוץ טוב".

 

בעקבות הטענות כי אינו מקיים את הפשרה שהושגה בין התנועה לחברי הקיבוץ אומר מרשק: "לצערי לא הושגה הבנה בשום נושא. מה שיש הם חילופי מכתבים עם רכז המחלקה לצמיחה דמוגרפית עמיקם אוסם שהתבקש על ידי לנסות ולתווך בין הצדדים. אבל מרגע שמונה חוקר על-ידי הרשם הכל נעצר, ואי אפשר לעשות כלום עד שהוא יגיש את המלצותיו".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים