הבריאות המתחדשת | מחקר המכון לחקר הקיבוץ: הקיבוץ מסיר אחריותו על בריאות החברים

הבריאות המתחדשת

תחיה שירן

 

מחקר חדש במכון לחקר הקיבוץ: הקיבוצים מסירים את האחריות לבריאות חבריהם ומעבירים אותה אל החברים * מי יצילנו


המכון לחקר הקיבוץ

מחקר חדש שערכו ד"ר גילה אדר, פרופ' אוריאל לויתן וחנה גולדמברג מהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה, מגלה שההוצאה הציבורית על הבריאות ברוב הקיבוצים הולכת וקטנה. מתברר כי הקיבוצים מסירים מעצמם את האחריות הכוללת לבריאות חבריהם, ומעבירים אחריות זו אל היחידים והמשפחות.

 

החוקרים פרסמו דו"ח ראשון, ובו ממצאי סקר שבדק את השינויים שעברו על שירותי הבריאות בקיבוצים בשנים 2004-2000. הסקר, בהשתתפות 78 קיבוצים, מציג את תמונת המצב בתחום בשנים אלה, את הארגון מחדש של מערכת הבריאות והשימוש בשירותי בריאות - כל זאת בעקבות השינויים המבניים בקיבוצים והרצון להתאים את המערכת לשירותים הניתנים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 

לדברי החוקרים, חלה ירידה בהיקף כוח האדם - הניהולי והרפואי - בתחום הבריאות בקיבוץ. ירידה נרשמה גם בשירותי החירום שנותן הקיבוץ או אלה המצויים באחריותו. "תופעה בולטת וחדשה היא פתרונות לשירותי חירום על-ידי חברות מחוץ לקיבוץ", מציינים החוקרים, "בעיקר כאלה המספקות שירותים למנויים. ב-50% מהקיבוצים קיים שירות כזה. גם מספר האמבולנסים העומדים מוכנים בחצרות הקיבוצים ירד".

 

עורכי המחקר מצביעים על שינוי נוסף, והוא ירידה במספר הקיבוצים הנושאים בכל ההוצאות בתחום הבריאות, או ברובם. בשנת 2004 כיסו את כל הוצאות הביטוח המשלים רק 31% מהקיבוצים, בעוד שבשאר הקיבוצים נשאו המשפחות בהוצאה זו. בשנת 2000, לעומת זאת, כיסו את הוצאות הביטוח המשלים 87% מהקיבוצים.

 

ירידה נמצאה גם במימון תרופות ללא מרשם (88% בשנת 2000 לעומת 54% ב-2004), בחיסונים שאינם בסל בריאות (77% לעומת 30%) ובתרופות של רפואה משלימה (%67 לעומת 12%). "הנטייה הכללית ברוב הקיבוצים", אומרת ד"ר אדר, "היא להיצמד לסל הבריאות הניתן על-פי חוק בריאות ממלכתי ולתחום את התקציב הציבורי בהתאם לסל זה, ואילו את ההוצאות הנוספות להטיל על תקציב החברים".

 

ובינתיים ב"אהדה"

 

האסיפה השנתית של "אהדה" (ארגון הורים לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בקיבוצים) החליטה, ברוב מכריע, לא לקבל את ההצעה לפעול למען קבלתם לחברות בקיבוץ של הבנים עם המוגבלויות בדרך של חקיקה, אלא למען חתימת הסכמים אישיים בין המשפחות לקיבוץ. עוד הוחלט (בין השאר): להפוך את המלצות "ועדת דולב" (לכשיושלמו) לתקנות מחייבות, ולגבש קבוצת עורכי דין מתנדבים לצורך סיוע למשפחות בהליכים משפטיים.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים