בשורת מס (ועוד איך!)

אריק בשן

 

סוף סוף קצת נחת: "הוצאות רשת הביטחון" הוכרו (על-ידי רשות המסים) כהוצאה לצורכי מס(!) * החברים יוכלו לדרוש להקטין את שכר הברוטו שלהם החייב במס (בהתאם למיסוי הפנימי בקיבוצם) * בשורה התחתונה: הנטו יגדל(!) * אבל גם: השיטה החדשה תחייב דיווח אישי ומיסוי אישי של כל חבר * ויש גם המלצות לדרכי פעולה אפשריות למימוש הזכאות *  פרק חובה ל"מתחדשים"


את "ההתחדשות" הקיבוצית מלווה בשנים האחרונות גם רשות המסים הלאומית. זה התחיל לפני כשנתיים ב"דו"ח פרידה" (ישראלי), אז בכירה ברשות המסים, שעשתה את האבחנה בין מיסוי חברי קיבוץ "שיתופי" ל"מתחדש". למרות שהיישום לא היה מיידי, וגם היום יש "מתחדשים" רבים הממשיכים לשלם את המס במרוכז בהתאם לשיטה הישנה (על-פי ממוצע הכנסות החברים) - ברשות "טיפסו" מדרגה, וביקשו לדעת כיצד יחושב "המיסוי הפנימי", הנתבע מכל חבר במסגרת "רשת הביטחון" כסיוע לאוכלוסיות החלשות של קיבוצו.

 

מתברר שלא רק ברשות המסים עסקו בנושא. יש, וזה לא סוד, כמה וכמה חברי קיבוץ טובים המועסקים במשרות רמות, עם משכורות "כבדות", שגם הם תהו מדוע עליהם להעלות לכאורה "מיסוי כפול" - למדינה, כמו-גם לרשות הקיבוצית. כמה מהם נעזרו ברואי חשבון, עמם טכסו עצה כיצד לנהוג. המידע מהרשות הצטלב עם בקשת החברים "הבכירים", וכבר בחודש מאי 2005 הוציא מנהל תחום החקלאות ברשות המסים, מיכאל גל, הנחייה לפיה השתתפות החברים בהוצאות הקיבוץ להחזקת בני "גיל הזהב" ואוכלוסיות חלשות, כמו גם לכיסוי חובות הקיבוץ - יוכרו בניכוי מההכנסות של אותם חברים משתכרים.

 

השבוע קיבלה הנחיה זו ביטוי פומבי ראשון. במשרד רואי החשבון "שיף - הזלפרץ", אחד מהגדולים בישראל, עוסקים בתחום רואי החשבון שוקי מיניביצקי, מבעלי המשרד, ורו"ח דרור יצחקי, מנהל מחלקת המסים שלו, שבעבר עבד ברשות המסים ומכיר היטב את הנישה הקיבוצית. לדברי רו"ח יצחקי, פועל משרדם אינטנסיבית בתחום, זה חודשים אחדים. "מדובר בהסדר מיסוי לפיו הוצאות רשת הביטחון יוכרו כהוצאה לצורכי מס, והחברים יוכלו לדרוש להקטין בסכום זה את שכר הברוטו שלהם החייב במס", הוא אומר.

 

כדי לפשט את הדברים נדגים זאת על עובד חוץ, המשתכר 10,000 ש"ח לחודש, משמע: כ-120 אלף ש"ח לשנה (חישוב המס הוא שנתי, לא חודשי), ששיעור ההשתתפות שלו ב"רשת הביטחון", לצורך הדוגמה, הוא 1,000 ש"ח בחודש (משמע: כ-12 אלף ש"ח בשנה). סכום המס שיידרש לשלם אותו חבר וירטואלי, יחושב מעתה ואילך על-פי הכנסה של 108 אלף ש"ח (ולא 120 אלף ש"ח), לאחר הפחתת הסכום של "מס רשת ביטחון" השנתית שנוכה ממשכורת החבר.

 

"מדובר בהוצאה המותרת בניכוי מס ככל הוצאה עסקית אחרת", מבהיר רו"ח יצחקי וגם מציע דרכי פעולה אפשריות למימוש הזכאות: אפשרות אחת היא להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, שיכלול גם את תשלומי "רשת הביטחון", ולדרוש החזר מס ברמה האישית. אפשרות כזו, סבור רו"ח יצחקי, היא הפחות טובה, משום שמדובר בהמתנה של שנה לפחות לפני שהחבר יראה החזר כספים. הוא ממליץ על האפשרות השנייה: על החבר לבקש מפקיד השומה אישור "תיאום מס", שבאמצעותו יוכל משלם השכר, מעבידו של החבר, לזכותו באופן שוטף מדי חודש בחודשו. לדבריו, אין זה סוף הסיפור. פתרון בסוגיה אחת יעורר בוודאי סוגיות נלוות נוספות הניתנות לפרשנות. אחת מהן היא השאלה האם יהיה רשאי/ת בן/בת הזוג להעביר את הסכום ששולם מצדו/ה לרשת הביטחון, כדי שיחושב כניכוי אצל בן הזוג, כמקובל בקופות גמל.

 

לדברי רו"ח יצחקי, יכול חבר בקיבוץ המתחדש לדרוש החזר כספי לגבי שנת העבודה 2005. בתנאים מסוימים, הוא מאמין, ניתן יהיה להרחיב את הבקשה ולדרוש החזרים רטרואקטיבית, מיום תחילת המיסוי הפנימי בשיטת רשת הביטחון באותו קיבוץ.

 

כך או כך, נראה שההסדר החדש יחולל לא מעט תמורות הכרחיות במסגרות קיבוציות שעד כה היו רגילות למיסוי על בסיס "ממוצעים". השיטה החדשה תחייב דיווח אישי ומיסוי אישי של כל חבר וחבר, לא רק אלה המועסקים ביחסי עובד-מעביד בחוץ, אלא גם חברים שימשיכו לעבוד בעסקי הקיבוץ ובענפי השירות שלו. כיצד יטופל הנושא המורכב בהנהלת החשבונות של הקיבוץ המתחדש, אם בכלל - ימים יגידו.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים