לשלם או למחוק - נדחתה בקשת יהודה דורון, הגזבר המועל משפיים, לפטור מתשלום אגרת משפט
לשלם או למחוק

יעקב דרומי

 

נדחתה בקשת יהודה דורון לפטור מתשלום אגרת משפט

 

 

בעוד התהליכים המשפטיים בין יהודה דורון לקיבוצו לשעבר, שפיים, מתנהלים באפיקים שונים, הוא הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעה לפיצויים בסך  500 אלף ש"ח, נגד עיתון "ידיעות אחרונות". לטענתו, העיתון הוציא כלפיו לשון הרע בפרסום כתבה מסוימת אודותיו.


השופטת, אראלה עפרון, שדנה בבקשתו לפטור אותו מתשלום אגרת התביעה (בשיעור % 2.5 מסכום התביעה), בשל חוסר יכולת כלכלית - דחתה את הבקשה ופסקה כי "רמת חייו של המבקש איננה עומדת בקנה אחד עם הטענה לחוסר יכולת כלכלית וצידוק להישען על הקופה הציבורית". התוצאה: על יהודה דורון לשלם את האגרה. אם לא יעשה זאת, תימחק תביעתו.


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים