אסיר נגד המשק - תביעה כספית נגד קיבוץ בצפון על סך 1,382,957 ש"ח, הוגשה ע"י אסיר לבימ"ש ברמלה
אסיר נגד המשק

יעקב דרומי

 


האם אסיר התובע את קיבוצו "ישוחרר" מאגרת משפט?

 

תביעה כספית נגד קיבוץ בצפון על סך 1,382,957 ש"ח, הוגשה לבית משפט השלום ברמלה. בתביעה מבקש אסיר המרצה את עונשו, באמצעות עו"ד אורי גלבוע, להצהיר כי הפסקת חברותו בקיבוץ בטלה, ולחילופין לפסוק לו פיצויי עזיבה מוגדלים.

 

בעת הגשת תביעה לבית משפט, על התובע לשלם אגרת משפט. גובה האגרה בתביעה כספית מגיע לכדי % 2.5 מסכום התביעה, וכבר בעת "פתיחת התיק" יש צורך לשלם מחצית מסכום זה. מי שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו תשלום כזה, זכאי להגיש בקשה לבית המשפט, לפטור אותו מתשלום האגרה. כך עשה התובע בתביעה זו, בנימוק כי היקף חובותיו הוא כ-50 אלף ש"ח, הוא יושב בבית הסוהר משנת 1999 ואין לו שום הכנסה זולת 600 ש"ח לחודש בגין עבודתו בכלא, המשמשים לקניות בקנטינה. באמצעות בא כוחו ציין התובע כי הוא חבר קיבוץ "שאינו מקבל תקציב של חבר קיבוץ למעלה משבע שנים", בהן הוא יושב בכלא, "ולפיכך אין לו מקור כספי אחר" לתשלום האגרה.

 

השופט דן סעדון, מבית משפט השלום ברמלה, הסביר כי מי שמבקש פטור מתשלום אגרה "מחמת עוניו" חייב לפרט את מצבו הכלכלי בששת החודשים שקדמו להגשת בקשתו, ולעשות כל שבאפשרותו על מנת לגייס את סכום האגרה. כאן, אומר השופט, לא נתן התובע פירוט שכזה, ולפיכך אין לדעת כלל אם יש לתובע חשבון בנק או נכסים אחרים, או אם ניסה ולא הצליח לגייס כספים ממקורות אחרים. יחד עם זאת, קובע השופט, "לא ניתן להתעלם מכך שגם על-פי העובדות שאינן שנויות במחלוקת בבקשה זו מצבו הכלכלי של התובע אינו שפיר", ולכן הוא נותן לתובע "הנחה" בשיעור % 25 מתשלום האגרה וקובע שעליו לשלם את יתרת התשלום בתוך 45 ימים, אחרת תבוטל התביעה.


לרכישת מנוי ל"הקיבוץ" התקשרו 03-9309111 

 


מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים