מנקים את הניכוי

תחיה שירן


רו"ח בעז מקלר

תגדל התוספת בגין "תלויים" לחברי קיבוץ נכים ועובדים

 

נכה זכאי, על-פי חוק, לתוספת בגין תלויים (כגון: ילד). אם הנכה הוא בעל הכנסה פסיבית (דוגמת ריבית או דיבידנד), מנוכה הכנסה זו, במלואה, מתוספת התלויים. אם הנכה הוא בעל הכנסה אקטיבית - חלק מההכנסה אינו מנוכה כלל מתוספת התלויים, וחלק אחר מנוכה באופן יחסי.

 

בפועל, שלל המוסד לביטוח לאומי מחברי קיבוץ או מושב שיתופי, נכים שאינם מסוגלים לעבוד, את מלוא תוספת התלויים, כי סיווג את תמיכת המסגרת הקיבוצית ("רשת ביטחון", "עזרה הדדית", תקציב) כהכנסה פסיבית.

 

לאחרונה נמסר כי בעקבות טיפול ממושך בנושא, מצד רו"ח בועז מקלר יחד עם עו"ד רון רוגין - הודיע המוסד לביטוח לאומי כי בכוונתו להפסיק את הניכוי בשל הכנסות מתוספת התלויים של חברי קיבוץ או מושב שיתופי הזכאים לקצבת נכות בגין אי-כושר לעבוד, החל משיעור של 75% עלה. רו"ח מקלר ועו"ד רוגין מסבירים כי המשמעות לכך היא שתוספת התלויים שמקבל חבר קיבוץ עובד נכה עשויה לגדול בכל חודש.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים