מדרש אבל - מספר האב לשקד וינר ז"ל ממזרע, ביום השלושים למותו

מדרש אבל

קובי וינר, מזרע


לזכר שקד וינר ז"ל, ביום השלושים למותו * הספד של אבא

 

שקודי, נעתקה מגופנו הנשימה, נעתקו מפינו המילים, גדול הכאב לאין שיעור, ולעולם! ורק אהבתנו אליך גדולה ותמידית ממנו.

 

אדם, משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים, טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת. משל יפה ועתיק, שקודי, מתאים לנוף ילדותך וחייך ביזרע-אל. כך היו מסקלים השדות מאבנים ואוספים אותן לכיפות, ואבן אחת מחזיקה את רעותה לכלל שלמות עגולה אחת, והיו מעבות את טל הקיץ להרוות את הגפנים השרועות.

 

אדם, משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים, טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת. מתרועעת - לשון רעוע, ואנו כה רעועים עתה ותהומות אין קץ נפערים מתחת כפות רגלינו היחפות אליך. אדם משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים, טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת. מתרועעת - לשון רעות, שיחדיו תמיד הייתה בינינו אתך כמשפחה, שאנו זקוקים לה יותר מאי-פעם, אנו, הוריך ואחיך והסבים והחברים שכה אוהבים. היו נא רעים זה לזה, היו נא רעים לנו, כה זקוקים אנו לרעותכם, באסוננו כי נורא.

 

אדם, משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים, טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת. מתרועעת - לשון לראות, כה יפה היה העולם בעיניך, שקוד, וביטוי ליופי נתת בציורים, בפסלים, בשיגעונך לקולנוע ומוזיקה, וספרות מדע-בדיוני מתוחכמת. שמרו נא עיניכם פקוחות ליפי העולם, ויהיה בראייתכם מבט אישי שלכם ומעט ממבטו היפה אל העולם, של שקודי, של אח וחבר אהוב.

 

אדם, משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים, טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת. מתרועעת לשון הראוי. המשיכו ונמשיך, ברוחו של שקודי, לראות את הראוי תיקון בעולם, למחות נגד העוול, לפעול לעולם טוב יותר, כי אנו יודעים שכך היה שקדי ממשיך לעשות, וכך רצה לעשות, ורוע גדול וממוקד גזלו מאתנו באחת.

 

שקודי, שיווינו דמותך לנגדנו תמיד! כשקדייה לטוהר, כיהלום לנצח! היית לנו, הווה אתה לנו, ותהיה לתפארה!
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים