החולם והמגשים | לזכרו של דוד זית, ז"ל, מלהבות-הבשן

החולם והמגשים

אורה ערמוני

 

נפטר המחנך והחוקר דוד זית מלהבות-הבשן * לזכרו


ביום ראשון השבוע נפטר דוד זית, ממייסדי להבות-הבשן, והוא בן 84 שנים. זכות גדולה נפלה בחלקו של דוד: לראות בפירות עבודתו על חייו עתירי החלומות, המעשים והאהבות של איש בית-אלפא ומשמר-העמק, מרדכי שנהבי. הספר "החולם והמגשים", שיצא לאחרונה בהוצאת יד-יערי, היה גם חלומו הגדול של דוד זית: להעלות מן הנשייה את דמותו הגדולה של שנהבי, שאלמלא הוא נידונה לשיכחה.

 

זכיתי לפגוש את דוד זית, מלא חיות והתלהבות, ערב נופלו למשכב ממנו לא קם. השיחה על ספרו הייתה בשבילי פגישה כפולה: עם גיבור הספר, שנהבי, ולא פחות מזה - מפגש מרגש עם דוד, איש רב-פעלים בתנועה ובקיבוצו, מורה ומחנך, שלקח על עצמו בגיל שמונים, לאחר מות אשתו רבקה, התמודדות שצעירים ממנו לא עמדו בה. ארבע שנים עמל, כמעט בלי לצאת מביתו, ויכול למשימת חייו.

 

דוד הותיר אחריו ארבעה בנים, שמונה נכדים, תלמידים רבים, חברים לקיבוץ ולתנועה. כל אחד מהם יזכור אותו בדרכו. אני אזכור אותו, יחד עם גיבורו שנהבי, כמי שכנגד כל הסיכויים חלמו והגשימו.

 

 
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים