שאלה של פיצוי

יעקב דרומי

 

הקיבוץ ראוי לשבח על הסיעוד שמגיש לחברה שנפגעה בתאונה


חברת קיבוץ בעמק יזרעאל, נפגעה קשות בתאונת דרכים בשנת 1994, והיא מצויה "במצב וגטטיבי, עם נכות של 100 אחוזים לצמיתות". שנה לפני התאונה נולדה לה ולבעלה בת. לאחר אשפוז ברמב"ם ובלווינשטין, היא הועברה לקיבוץ ושוכנה "במבנה מיוחד שהוקם עבורה", "צמוד לבית האבות של הקיבוץ, בו מטופלים הקשישים מבין חבריו". בעלה, לאחר שנים, קשר את גורלו עם חברת קיבוץ אחרת, ממנה נולדה לו בת.

 

תביעת החברה לפיצויים נדונה בבית משפט המחוזי בחיפה, ונפסקו לה כשלושה מיליוני שקלים ועוד כ-28,000 שקלים לחודש (פיצוי עבור הפסד השתכרות, טיפולים, סיעוד ועוד), עד אחרית ימיה, כאשר מסכומים אלה זה יש להפחית את קצבאות המוסד לביטוח לאומי. בית המשפט הסביר, כי מאחר ואין לצפות לשיפור במצב ונוכח "חוסר הביטחון בתוחלת חייה", נפסק הפיצוי לעתיד בדרך של תשלום מעת לעת ולא בדרך של פיצוי חד-פעמי המשקף את הפסד ההשתכרות וההוצאות העתידיות.

 

כדי להבטיח את התשלום, קבע בית המשפט מתכונת מסוימת לתשלום העתידי, באופן שחלק ממנו ישולם אחת לשלוש שנים, תוך שציין כי אם יתעורר חשש לגבי איתנות חברת הביטוח, ניתן יהיה לבקש מבית המשפט לקבוע בטוחה טובה יותר.

 

באמצעות עורכי הדין מלמן, בן יהודה ואמוראי, ערערה החברה, בעלה וילדתה הקטנה בבית המשפט העליון על גובה הסכום שפסק בית המשפט המחוזי בחיפה ועל מתכונת התשלום. ריבלין, שופט בית המשפט העליון, אמר כי הטיפול אותו מקבלת בקיבוץ החברה-המערערת הוא ה"אופטימלי, והטוב ביותר שניתן להעלות על הדעת, מבלי לחסוך בשום מאמץ והוצאה". "היא מטופלת בכל שעות היממה על-ידי שלוש מטפלות במשמרות רצופות וזוכה להשגחה רפואית, ובכך ראוי הקיבוץ לשבח, הגם שהסכומים שנתבעו, בזמנו, היו "בבחינת "הגזמה רבתי" ו"ניסיון להטיל כל הוצאה, אף בלתי מוצדקת" על חברת הביטוח.

 

בית המשפט העליון מצא כי יש להחזיר את פסק הדין לבית המשפט המחוזי כדי לברר טעות בחישוב אריתמטי שנפלה בחישוב הפסק. בית המשפט הותיר, לעתיד לבוא, שאלה מהותית שלדעתו אין צורך לדון בה עתה. "כפי שהפיצוי החד-פעמי משקף תשלום הנמשך לאורך כל תקופת תוחלת חיי העבודה",אמר השופט, אלמלא התאונה, "כך גם הפיצוי שצריך להמשיך למשך אותה תקופה", גם אם הניזוק נפטר קודם שנסתיימה אותה תקופה (למשל, אם תוחלת חיי העבודה היא עד גיל פרישה, והניזוק, כתוצאה "מקיצור תוחלת חייו" נפטר קודם לכן, עדיין יהיה זכאי עיזבונו להמשך תשלום הפיצוי עבור כל התקופה בה היה יכול הניזוק לעבוד ולהשתכר, אלמלא נפגע).

 

לפי בית המשפט, לאחר מות הניזוק "עשויה לקום עילה לפנות מחדש לבית המשפט, על-מנת שיקבע את סכום הפיצוי שנותר לשלם והוא ישולם לעיזבונו של הניזוק".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים