מים מזוהמים ימתקו

יעקב לזר

 

הועברה לגישור תביעה של מיליון שקל של הקיבוצים ארז ואור הנר כנגד המדינה, בשל זיהום חמור במים המשמשים להשקיית גידולי השדה 


תביעת נזיקין של הקיבוצים ארז ואור הנר כנגד המדינה, חברת הביטוח פניקס וחמש חברות נוספות, בגין זיהום במים המוזרמים להשקיית הגידולים החקלאיים שלהם, הועברה לגישור על פי הצעת בית המשפט. סכום התביעה עומד על 970,000 שקל.

 

התובעים: הקיבוצים ארז ואור הנר וכן החברות "קולחי שדרות" ו"אורן - אגודה שיתופית חקלאית", טענו ב-2002 בבית משפט השלום באשקלון, באמצעות עו"ד צבי רויזן, ממשרד בויאר, זרנקין רויזן, כי הזרמת שפכים תעשייתיים מזהמת את המים המשמשים להשקיית הגידולים החקלאיים שלהם, וכי כתוצאה מכך הם נאלצו לצמצם ואף להפסיק את השקיית השדות ונגרמו להם נזקים כבדים.

 

לטענתם, מדינת ישראל יזמה והשתתפה במימון הקמת פרויקט של מפעל לטיהור שפכים תעשייתיים של אזור התעשייה בשדרות ובשער הנגב. ב-1999, לאחר שהושלמה הקמת מתקן הטיהור והוחל בהפעלתו, אובחנו סתימות במערכת ההשקיה של הקיבוצים, נצפו כדורי שומן שצפו במאגר המים והתברר כי המים נגועים בזיהום קשה.

 

לאור ריבוי הנתבעים ומורכבות התביעה, המליץ בית המשפט להעביר את הנושא לגישור והצדדים הסכימו. עו"ד רם הורביץ המתמחה בענייני ביטוח ונזיקין יקיים את הליך הגישור.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים