המלצות חינוכיות
קרני עם-עד
הוצגו המלצות התנועה לדו"ח דברת * חינוך, ה"בעד" וה"נגד"
גברי ברגיל
כשלושים איש נטלו חלק בכנס שנערך ביום שישי האחרון על דו"ח דברת ועל המלצות הצוותים שפעלו תחת מחלקת החינוך התנועתית. מרבית המשתתפים באו מקרב חברי הוועדות ונציגי מוסדות התנועה, ראשי-מועצות ונציגי תנועות-נוער. מזכירי התנועה, גברי ברגיל ונתן טל, דיברו על "החזון שלהם" נוכח המלצות ועדת דברת.
נתן טל
כמו חברי הצוותים שהגישו את המלצותיהם (לקראת ניסוח הדו"ח הסופי בעוד כחודש וחצי), ראו גם המזכירים בדו"ח נקודות זכות רבות, שלמעשה באות ליישם את הערכים והעקרונות של החינוך הקיבוצי הנהוג כיום. הביקורת העיקרית שהופנתה כלפי הדו"ח הייתה התעלמותו הכמעט מוחלטת מצורכי החינוך ההתיישבותי, לעומת אזכור מגזרים אחרים בחברה הישראלית, כמו: דתי-ציוני, ערבי-דרוזי, חרדי.
יואל מרשק
יואל מרשק והנרי אלקסלסי - אנשי אגף המשימות - מתחו ביקורת על הכוונה להטיל את פעילות יום השישי על המועצות האזוריות וההורים, דבר שאין לו היתכנות כלכלית מספקת. גם ראשי המועצות התריעו על כך שמערך ההיסעים והפעילות המתוכננת יהיו יקרים מדי עבור ההורים - דבר שייצור מעמדות שונים בין התלמידים. דורון מור (מרחביה), לשעבר מפקח מחוז הצפון במשרד החינוך, בירך על המגמה לתת יותר לתלמיד ופחות לפקיד (קרי, צמצום מנגנונים) ונציגי תנועות הנוער מחו על אי-הכללתם בתוך הפעילות החינוכית-תרבותית.
הנרי אלקסלסי
הדיון היה תרבותי ונינוח, למרות הדעות החלוקות בין הנאספים. בתוך כך נודע כי ועדת דברת עצמה חזרה בה מחלק מן ההמלצות: המחוזות יישארו על כנם, לא יפוטרו מורים כפי שתוכנן בתחילה, השכר יינתן לא רק על-פי הישגים לימודיים, ועוד.

מסמכים חדשים עיתונות תנועתית

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים