דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

"שבילים" - חינוך חברתי- קהילתי

'שבילים' - חינוך חברתי- קהילתי


מערכת החינוך במדינת ישראל עוסקת רבות בתרבות הבילוי בשעות הפנאי של ילדים ונוער.

הצורך של הילדים והנוער בקבוצת השתייכות חברתית, הרחבת הקהילות הכפריות בתושבים חדשים, ריחוק הפריפריה מן המרכזים העירוניים ולעתים גם מבית הספר המקומי - כל אלה מצריכים מענה קהילתי נכון ובניית מערכות חינוך לוקאליות: יישוביות ואזוריות.

על כן, הוקם ארגון "שבילים", על ידי התנועה הקיבוצית, באוריינטציה קואופרטיבית המאגדת את כלל מערכות החינוך החברתי קהילתי במרחב ההתיישבות. "שבילים" פועל לקידום: יצירת שיתופי פעולה; איגום משאבים; מתן מענה מיטבי למערכות הקהילתיות; הבטחת מקומו והמשכיותו של החינוך החברתי-  קהילתי ע"י עיגון מחויבותה של הקהילה וחבריה לילדי הישוב ולמען איתור משאבים פוטנציאליים חוץ קהילתיים.

ארגון "שבילים" מקדם עשייה החינוכית המחזקת את הקהילה באמצעות:

  • הקניית מיומנויות חברתיות וכישורי חיים
  • טיפוח תחושת השייכות וחיבור למסורות, לאנשים ולמקום
  • עבודה על פי תכנית חינוכית שנתית המבוססת על ערכי "החינוך הקיבוצי"
  • עידוד למעורבות בחברה, עשייה והתנדבות בחברה הישראלית
  • עידוד השתתפות פעילה בפעילות תנועות הנוער
  • קידום והכשרה של כלל העוסקים בחינוך החברתי- מנהלי החינוך ומדריכים חברתיים

"שבילים" מחויב ליצירת שותפויות, עם כלל העוסקים בחינוך החברתי-קהילתי בהתיישבות (מועצות אזוריות, משרד החינוך, בתי ספר, תנועות הנוער ועוד), תוך קידום הדיאלוג עם מוסדות המדינה באשר לייחודיותו של החינוך החברתי קהילתי.

"שבילים" מהווה את המשכו של הגן הקיבוצי – וביחד הם יוצרים את "רשת החינוך הקיבוצי" המקיימת את הרצף החינוכי מלידה ועד י"ב.

חדשות אחרונות