דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

נחתם ופורסם - הסדר הביניים שאושר במועצת מקרקעי ישראל קיבל תוקף רשמי

לאחר עיכוב של חודש ימים, חתם שר האוצר משה כחלון, הממונה על מועצת מקרקעי ישראל, על הארכת הסדר הביניים לצורך ההחלטה על איזו חלופת בניה מקבל הקיבוץ משנה אחת לשלוש שנים, וכעת הקיבוצים יכולים להחליט עד לסוף שנת 2021 ולהתארגן בהתאם. בנוסף, במידה והקיבוץ יגיש את כל המסמכים הנדרשים, אותם חברים שיחתמו על כתבי ההתחייבות, ישלימו ל-33% בלבד במקום 91%, ובתנאי שהקיבוץ ישלם 3.75% על כל חלקת המגורים.
ניר מאיר ומשה כחלון ארכיון

עכשיו זה רשמי וגמור - שר האוצר משה כחלון, הממונה על מועצת מקרקעי ישראל, חתם היום על החלטת המועצה לגבי הארכת הסדר הביניים לפני ההחלטה על איזו חלופת בניה מקבל הקיבוץ, משנה אחת לשלוש שנים. עד כה, הוארך הסדר הביניים בשנה אחת  בכל פעם, וכעת יש לקיבוצים זמן ארוך יותר להתארגן לקראת החלטה. בנוסף, במידה שהוגשה בקשה מלאה לביצוע שיוך, ולא הושלם השיוך עד למועד הקובע, ישלם החבר אשר חתם על תצהיר בהתאם להחלטה זו בהתייחס למגרש בחלקת המגורים, דמי חכירה מהוונים בשיעור של 33% מערך המגרש ובלבד שהאגודה תחויב בשיעור של 3.75% על כלל מגרשי חלקת המגורים וכן שהאגודה הפקידה ערבות בנקאית עד לגובה של 1 מיליון שקלים חדשים, להסדרת השימושים הלא מוסדרים הידועים כיום במשבצת הקיבוץ, ככל שישנם. זאת במקום 91% לפני קבלת ההחלטה. 

בהמשך לכך, נשארה בתוקפה הוראה המאפשרת לקיבוצים שאינם משייכים לקבל היתרי בניה ללא צורך בהסדר הביניים ובלבד שהבניה היא במימונו המלא של הקיבוץ.

הסיבה לכך שרק כעת השינוי נכנס לתוקף היא שמועצת מקרקעי ישראל מאשרת הצעת החלטה, שעוברת לחתימת השר הממונה משה כחלון, ולאחר חתימת השר ההחלטה מקבלת תוקף רשמי ומפורסמת באתר רשות מקרקעי ישראל. 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל שנחתמה והתפרסמה
החלטת מועצת מקרקעי ישראל שנחתמה והתפרסמה באתר הרשות

מזכ"ל התנועה, ניר מאיר: "מדובר בהחלטות דרמטיות - יש פה היפוך בנקודת המוצא: עד היום הואשמו הקיבוצים בכך שאנחנו "גוררים רגליים" ביישום החלטות השיוך, מכיוון שאנחנו מנסים להתחמק מתשלום למדינה. כעת מודים אנשי רמ"י לראשונה כי פשוט "אינם מסוגלים" להתמודד עם נטל השיוך ועל כן הוצאו מן ההחלטה האלמנטים "המענישים". החל מהיום יכולים חברי הקיבוצים שבחרו בשיוך לבנות מבלי לחוש שהם מהמרים הימור לא מחושב. הסדר הביניים שנגמר עכשיו, קיבל הארכה אבל בפרמטרים טובים בהרבה משהיו קודם, יש מי שכל מה שהוא רואה לנגד עיניו הוא שיוך, אני שם דגש בנושא אחר. אני מאמין בזכותנו לבנות, מבלי להיחשד כ"גזלנים". שינוי הפרמטרים של הסדר הביניים מביא אותנו בדיוק לכך".

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

5 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content