דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חינוך קיבוצי ומעורבות הנוער

מעגל שיח

חוג הדיון בנושא "חינוך קיבוצי" הונחה על-ידי ראשת אגף החינוך ד"ר גבי אסם, וראשות המחלקות באגף, חלי זלינגר ודבי ברא"ס. מעגל השיח היה רב משתתפים והדיונים שהתקיימו בו היו משמעותיים ומקדמים מאד. כתוצאה מהדיונים שונתה שורת הפתיחה של הצעת ההחלטה מ"התנועה הקיבוצית תמשיך ותעמיק את מחויבותה למעשה החינוכי בקיבוץ ובסביבתו" ל: "התנועה הקיבוצית תעמיד בראש סדר העדיפויות את מחויבותה למעשה החינוכי בקיבוץ ובסביבתו". שינוי זה מלמד על החשיבות הגבוהה שמייחסים משתתפי הוועידה לחינוך. עוד עלו נושאים כמו יצירת תוכניות המשתוות ל"עבודה מועדפת" כדי לעודד צעירים איכותיים לעבוד בחינוך. דובר על השקעה במחנכים ובהן האנושי, בעידוד לחזרה לעבודת נוער בענפי הקיבוץ כדי להעמיק את תחושת השייכות ולבסס את ערך העבודה. נציגי תנועות הנוער הכחולות שיוצגו בדיונים היו שותפים לחשיבות החיבור והעמקת הקשר שבין החינוך הקיבוצי לפעילותן של התנועות. במפגש ניתנה ההזדמנות להכיר את פעילות של "אגף חינוך ומשימות" הבנוי משלוש חטיבות: "הגן הקיבוצי", "שבילים" ושנת השרות והנח"ל.

הוספת תגובה חדשה

3 + 0 =
fw_after_content