דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

ועידת שבילים ה-2

פרטים בהמשך

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע
מועד סיום האירוע