דילוג לתוכן העיקרי

תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ו-2005