דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

פרטים בנושאים חינוכיים וארגוניים - רפסודיה 2018

רפסודיה 2017

לכבוד

מדריכי נוער

מנהלי החינוך בקיבוצים

מנהלי יחידות נוער במועצות האזוריות

 

שלום רב,

הקיץ מתקרב ואתו הרפסודיות הבאות עלינו לטובה,

מטרות הרפסודיה

 • לזמן מרחב לבניה וגיבוש של חברת הנעורים ט'-יב' (המסיימות)
 •  פעילות אתגרית וייחודית לחברת הנעורים  יציאה לשטח כקבוצה- לינה בישול, בניית רפסודה.
 •  הצבת אתגר המבוסס על עבודת צוות 
 • במת מפגש ארצית ותנועתית לבנות ובני הנוער. חיזוק הקשר והזהות של מערכות הנעורים לתנועה הקיבוצית ולערכיה.
 • עקרונות פעולה:
  • פעילות חינוכית, ערכית ואתגרית המגבשת את הקבוצה בינה לבין עצמה ועם צוות ההדרכה עם מתן דגש לבטיחות מאפשרת.
  • כל קבוצה מגיעה ומתנהלת כקבוצה אורגנית  קיבוץ/מועצה. ההכנה לרפסודיה כמו המשך התהליך החינוכי במסגרת הקבוצה.
  • מבנה הרפסודיה ב"ראשים" כך שבכל "ראש"  מרוכזות מספר קבוצות  העומדות בקשר ישיר עם נציג של אגף חינוך בתנועה הקיבוצית לפני הרפסודיה במהלך הרפסודיה  ולאחריה.

 

הכנת מדריכים- יומיים

11-12/6 הכנה של יומיים- ההשתתפות בהכנה היא חובה- למדריכי הקבוצות. מהווה תנאי להשתתפות ברפסודיה. ההכנה מחייבת גם למי שהשתתף בשנים קודמות כמפקד רפסודה. אין עלות נוספת על ההכנה.

מדריך- דמות חינוכית משמעותית המלווה את הקבוצה לאורך זמן, מסוגל ומתוכנן להוביל את בניית הרפסודה בזמן המפעל וכן לפקד על הרפסודה בזמן המשט.

ההכנה תתחיל ביום שני בשעה 10:00 בחוף "גן יוסי" נא לדייק!

ותסתיים ביום שלישי, אחרי המשט בשעה 19:00 בחוף דוגל.

ההרשמה להכנה היא חובה- אפשר להרשם עד 4/6/2018 במייל אצל רויטל- revital@tkz.co.il.

 • יציאה דרך המועצות- קב' גדולות או מועצות- כל קבוצה שיוצאת עם יותר משלוש רפסודות חייבת לשלוח רכז קבוצה ליום הכנה מרוכז נוסף שמתקיים במהלך מאי, יום זה הוא יום היכרות עם צוות המפעל מועד ההכנה יום ג 15/5.

 

שלוש רפסודיות - תאריכי המחזורים:

23-25/7 משט ב- 25/7

29-31/7 משט ב- 31/7

5-7/8 משט ב- 7/8 מחזור זה מתואם עם תנועות הנוער בני המושבים והשומר הצעיר.

 

הרשמה ותשלום

השנה, לאחר מספר שנים, נאלצנו להעלות את מחיר המפעל עקב עליה בדרישות הבטיחות והעליה בהוצאות התפעול-  צוותי הרפואה המלווים, האבטחה, ציוד המפעל, עלייה בשכר המינימום ועוד.

נספח מצורף, של נהלי תשלום.  שימו לב הרשמה משמעותה תשלום.

 

מחיר הרפסודיה הינו 500 ש"ח לכל מי ששט, חניך או מדריך. חניכים או אנשי צוות שלא שטים- עלות השתתפות- 90 ₪.

בהרשמה מוקדמת עד 7/7 קרי העברת הכסף לתנועה הקיבוצית.-425₪, לחברים פעילים בשבילים תינתן 10% והמחיר יהיה 383₪.

לא תתאפשר הרשמה והשתתפות גם לא חלקית של חניכים צעירים שאינם בוגרי כיתה ט'.

 

תכנית חינוכית שלדית - המשט יתקיים ביום השלישי

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

הגעה

 

פעילות

 בניה

שיחת בטיחות והנחיה ראשונה למדריכים

תיעוד המפרשים

ארוחת ערב

תחרות בין הקבוצות

פעילויות ספורט

שיט

פירוק

סיכום קבוצתי

נסיעה הביתה

פעילות ערב-

סדנאות מונחות

מסיבה

פעילות ערב-

ריקודי עם

מסיבה עברית

 

 

כלים חינוכיים-בהכנה תחולק חוברת שתכלול:

 • נהלי בטיחות.
 • הוראות והנחיות בניה.
 • רשימת ציוד מומלצת.
 • תכנים חינוכיים כהכנת הקבוצה לרפסודיה, פעילות במהלך /שלושת הימים  ולעיבוד חווית הרפסודיה.

מערכות הגברה- שימוש במערכות הגברה יאסר, אנו ממליצים להימנע מהבאת מערכות כלל.

 

בטיחות –

חלוקת שטחים- השטחים יסומנו ויחולקו מראש על ידי צוות הרפסודיה בהתאם לגודל הקבוצות ולכמות המשתתפים. לא יתאפשר "סימון שטחים מראש" על ידי קבוצות שיגיעו מוקדם יותר.

גז- רק ציוד גז מורשה , ללא אישורי גז עדכניים לא יורשה שימוש בציוד הגז.

אש- רק בחצאי חביות שאתם צריכים להביא אתכם. כל קבוצה מעל 20 חניכים צריכה להביא מטף.

חשמל- עקב הצפיפות חל איסור על שימוש בגנרטורים פרטיים אלא חיבור מורשה לחשמל המרכזי שאנו מספקים.

רפואה- מהיום הראשון ב10:00 בבקר יהיה בחוף צוות רפואי שכולל פרמדיק, בזמן המשט נלווה על ידי אמבולנס כחפ"ק בחוף, שירותי הרפואה עד היום השלישי בסיום המשט.

לשאלות ופרטים נוספים: רויטל  03-6925398  revital@tkz.co.il

כל הודעה על שינוי או ביטול יש להעביר במייל מסודר.

 

 

 

בשם צוות הרפסודיה

 

                                                                         

                                                                      אורי פלד נקש

                                                        רכז מפעלים

                                                          אגף חינוך 

                                            התנועה הקיבוצית

                                                oripn@tkz.co.il

                                                    053-8268090

צוות שבילים