דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

סיכום השנתיים האחרונות בכלכלה הקיבוצית – "המגמה: המשך צמיחה אך בקצב פוחת"

ערב חג הפסח יצא לאור שנתון התנועה הקיבוצית לשנים 2016 – 2017. השנתון נשלח לקיבוצים ולארגונים הקיבוציים ומופיע גם כאן במלואו.
שנתון 2016-17

השנתון מורכב מחמישה פרקים:מתוך השנתון ארבעת הפרקים הראשונים - הפעילות הכלכלית של הקיבוצים, התעשייה הקיבוצית, החקלאות הקיבוצית ונתונים דמוגרפים – משקפים את הפעילות הכלכלית במהלך שנת 2016, בהשוואה לשנים קודמות. הפרק האחרון, "אורחות חיים", משקף את המצב בסוף שנת 2017. 

השנתון הופק ונכתב ע"י אגף הכלכלה של התנועה הקיבוצית, ונערך בידיה האמונות והמקצועיות של רו"ח אסנת כהן, מנהלת המחלקה הכלכלית בברית פיקוח. סיוע משמעותי להכנתו התקבל מהתאחדות חקלאי ישראל, מאיגוד התעשייה הקיבוצית, מעובדי אגף חברה ומהרכזים. 

רו"ח דגן לוין, ראש אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית: "נתוני השנתון מצביעים על צמיחה דרמטית של הכלכלה הקיבוצית בעשור הראשון של המאה ה- 21, שהתמתנה בשנים האחרונות, ואפשר שהיא במגמת התכנסות לקראת יציבות. גם השנה הרחבנו והעמקנו את למידת "הנתונים הרכים" של אורחות החיים באמצעות סקר מקיף בקרב המנהלים בקיבוצים. נדגיש כי מטבע הדברים נתוני הסקרים פחות מהימנים מנתונים כספיים "קשים" המופיעים ביתר פרקי החוברת;  אך, לטעמנו, יש בהם מידע חיוני ומעורר מחשבה המצדיק את הכללתם בחוברת.

מתוך השנתוןנקודות ציון בולטות: בשנת 2016 נמשכה הצמיחה המתונה בהיקף ההכנסות וברווח התפעולי המצרפי של הקיבוצים, מאידך בחתכים מסוימים של הרווח התפעולי פגשנו התייצבות במקום צמיחה. היקף ההשקעות קטן ביחס לשנים הקודמות, אינדקציה נוספת לבלימת הצמיחה.
במגזר התעשייתי נמשכה הצמיחה בהיקף ההכנסות, ברווח התפעולי, ביצוא ובהיקף המועסקים. מרבית הגידול נובע מצמיחת הפעילות בחו"ל. היקף הפעילות בארץ וליצוא נותר יציב עם נטייה קלה לעליה קלה כאשר מנכים מבסיס הנתונים מפעלים שנמכרו.
במגזר החקלאי נרשם בשנים האחרונות דשדוש בהיקף ההכנסות הכולל. מספר קטן של ענפים ייצר רווחיות מרשימה אך באחרים ניכרת שחיקה מתמשכת ברווחיות.
השנה הרחבנו את הסקר אודות מרכיבי הערבות ההדדית ומצאנו כי מרבית הקיבוצים שומרים על רמה גבוהה של ערבות הדדית בחזית רחבה של מרכיבים; יתר על כן, בבחינה השוואתית של מרכיבי הערבות ההדדית בין הסקר של שנת 2017 לסקר של שנה קודמת נמצא, אפשר ובניגוד לתחושה הציבורית, כי בחלק מהפרמטרים אף הועמקה והתחזקה הערבות ההדדית.
ולסיום, הדובדבן שבקצפת - נמשכת מגמת הצמיחה הדמוגרפית, המשקפת, ברוח החג, מתוך השנתוןאת דברי הסופר המקראי, "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" (שמות א' י"ב)". 

לקריאת השנתון המלא – לחצו כאן

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content