דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הסמינר השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה

 

סמינר שנתי לחקר הקיבוץסמינר שנתי לחקר הקיבוץסמינר שנתי לחקר הקיבוץסמינר שנתי לחקר הקיבוץ

 

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע
מועד סיום האירוע
fw_after_content